Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre scenarier när frånkoppling kan vara aktuellt

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) är en nödåtgärd som Svenska kraftnät kan ta till för att inte riskera att stora delar av eller hela kraftsystemet stängs ner. Nedan beskrivs tre scenarier som kan leda till att Svenska kraftnät beordrar en frånkoppling under ett antal timmar.

En frånkoppling skulle kunna jämföras med ett kontrollerat strömavbrott. Skulle det bli aktuellt med frånkoppling kommer Svenska kraftnät peka ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, vilka volymer samt hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till särskilt utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Det finns flera olika skäl till att aktivera frånkoppling. Här presenteras tre tänkbara scenarier.

1. Om det uppstår effektbrist

Sverige har ett överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt. Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el finns det risk för ett scenario med effektbrist.

Om Svenska kraftnäts prognoser visar att det finns en risk att den effekt som är tillgänglig på marknaden är otillräcklig, så kan det leda till att aktivera effektreserven. Effektreserven är elproduktion som står utanför marknaden.

I Sverige finns även störningsreserven, som snabbt kan sättas in om det skulle ske ett plötsligt bortfall i elsystemet. I en effektbristsituation så kan även störningsreserven aktiveras för att tillgodose behovet av el i samhället.

En frånkoppling är det sista verktyget som används för att hantera en effektbristsituation. Det blir med andra ord inte aktuellt förrän all inhemsk produktion, importerad el, effektreserven och störningsreserven har visat sig otillräckligt för att mätta det inhemska behovet av el.

– Svenska kraftnät har aldrig någonsin behövt beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling. Däremot har vi gått ut och varnat att risken för effektbrist har ökat i vinter. Detta beror dels på ändrade faktorer som påverkar vår inhemska produktion av el, dels på begränsade importmöjligheter, säger Louise Aaro som är ansvarig för manuell förbrukningsfrånkoppling på Driften.

2. Om det finns flaskhalsar i systemet

El transporteras på ledningar som har en begränsad kapacitet, och det finns därför ett tak på hur mycket el som kan överföras mellan delområden.

Ett scenario skulle kunna vara att ett elområde importerar all el som ledningarna från andra områden tillåter. Om det då, tillsammans med produktion inom området, inte skulle vara tillräckligt så kan en frånkoppling behöva genomföras, trots att det kan finnas mer produktion utanför området men som är otillgänglig till följd av kapacitetsbrist.

Eftersom SE4 är det område i Sverige som har störst importbehov, och därmed lider störst risk för att detta scenario ska inträffa, så är det där som effektreserven och stora delar av störningsreserven är placerad.

3. Om det sker en störning vid ett redan ansträngt läge

Det sista scenariot är i en ansträngd effektbristsituation, då både effektreserven och störningsreserven är aktiverad, så finns störningsreserven inte längre tillgänglig för att hantera en störning. Om en incident skulle ske i ett sådant läge, till exempel att ett kärnkraftblock löser, då måste frånkoppling beordras för att återskapa balans i nätet eftersom det alltid måste finnas lika mycket produktion som förbrukning i elnätet.

Granskad