Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Internationellt samarbete för en hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning

Utvecklingen av den svenska elmarknaden och av kraftsystemet påverkas alltmer av internationell klimatpolitik och europeisk energipolitik. Läs mer om samarbeten och planering mellan aktörer i Sverige, Norden och övriga Europa som ska möjliggöra energiomställningen och skapa förutsättningar för en gemensam konkurrenskraftig europeisk elmarknad.

Svenska kraftnät deltar sedan många år i flera internationella samarbeten och på olika nivåer. På europeisk nivå deltar vi framförallt i samarbetet inom ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Regionalt samarbetar vi med övriga nordiska systemoperatörer samt baltiska motsvarigheter.

Leif Pettersson

Det internationella perspektivet i energisektorn är kontinuerligt ökande, menar Leif Pettersson, avdelningschef för strategisk utveckling på Svenska kraftnät.

– Mer och mer av vårt arbete styrs av EU-förordningar, idag har vi hela Europa att förhålla oss till i våra projekt och det är viktigt att hänga med i utvecklingen och arbeta aktivt med nya tekniska lösningar och samarbeten. Vi kommer att arbeta allt mer i internationella projekt, säger Leif Pettersson.

Sammankopplade elnät och gemensamma regelverk

Det svenska elnätet är nära fysiskt sammankopplat med elnäten i de andra nordiska länderna Finland, Norge och Danmark och bildar det nordiska synkronområdet, där gemensam planering och utveckling är en viktig del. De senaste årens införande av omfattande europeisk lagstiftning, s.k. nätkoder, kräver ett nära samarbete med de nordiska men också de europeiska systemoperatörerna.

Anna Jaderström

– Vi har en lång tradition i Norden av att samarbeta tätt med våra grannländer, både vad gäller elmarknad och drift, så det här är något vi är vana vid. Vi har också varit delaktiga i arbetet med att utforma de europeiska förordningar som vi idag implementerar – ett utmanande men viktigt arbete, säger Anna Jäderström, enhetschef för Balansmarknad på Svenska kraftnät.

Europeiskt samarbete för en gemensam elmarknad

Etableringen av en europeisk elmarknad är ett av de mål som styr hur vi i Sverige förvaltar och driver elnätet och hur vi sätter upp regler för elmarknaden. Svenska kraftnät deltar i flera europeiska samarbeten för att införa de nya regelverken och möjliggöra den gemensamma elmarknaden. Syftet är att skapa konkurrenskraftiga priser och trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa.

Balansering på nordisk nivå

I takt med att den planerbara energiproduktionen minskar måste kraftsystemet anpassas efter nya förutsättningar för att upprätthålla balans och stabilitet. För att hantera ett mer komplext och volatilt system behövs en balanseringsprocess som till stor del är automatiserad. Den nya nordiska balanseringsmodellen (NBM) som är under utveckling är en viktig förutsättning för att möjliggöra energiomställningen. Modellen utvecklas gemensamt av de nordiska systemoperatörerna och anpassas så att en marknadsintegration av balansmarknaderna i Europa kan ske.

Lästips: "En ny nordisk balanseringsmodell (NBM)"

Den gröna given påverkar de europeiska kraftsystemens utveckling

Den Gröna given är en gemensam plan för alla EU:s länder och hur man ska arbeta med klimat- och miljöutmaningarna inom alla politikområden – på ett sätt som också är rättvist för alla. Ett enormt arbete som inbegriper allt från ekonomi och teknologi till social hållbarhet – men framför allt energi. Ambitionen med den Gröna given påverkar arbetet och utvecklingen av både det svenska och nordiska kraftsystemet.

– Tillsammans med alla andra aktörer ska vi skapa världens första klimatneutrala kontinent. När fossila bränslen fasas ut, kommer elektrifieringen öka. För Svenska kraftnät innebär det att vi måste kunna ansluta mer förnyelsebar energi i elsystemet, berättar Leif Pettersson.