Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslut från EI i frågan om undantag från 70-procentregeln

I enlighet med elmarknadsförordningen sökte Svenska kraftnät i höstas undantag från 70-procentregeln för en rad elområdesgränser. Energimarknadsinspektionen, EI, har på två punkter avslagit ansökan och på en tredje överlåtit avgörandet åt ACER, som samordnar tillsynsfrågor inom el och gas på EU-nivå.

– Nu får vi analysera EI:s beslut. Men jag noterar att EI skriver att det finns skäl att ge Svenska kraftnät undantag för det öst-västliga flödet samt att de stödjer Svenska kraftnäts tolkning av 70-procentregeln. Det är positivt, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Att EI väljer att lämna över ärendet som rör öst-västliga flödet till ACER förklaras av att det inbegriper sammanlänkningarna mellan elområden till Finland och Danmark. Sedan tidigare har tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland motsatt sig ett undantag. Då går ärendet vidare till ACER, enligt det europeiska regelverket.

– Det är bra att det nu tydliggörs av ACER om vad som gäller, men det kommer förstås att ta mer tid i anspråk än vad vi hade önskat. I den snabba förändring som kraftsystemet står inför är just tid en viktig faktor, säger Erik Ek.

När det gäller beslutet om att inte godkänna undantaget kring det som kallas Västkustsnittet säger Erik Ek:

– EI bedömer sannolikheten för mycket besvärande flöden mindre än vad som krävs för att bevilja ett undantag. Vi kan förstå det och har också beskrivit att dessa situationer sker mycket sällan, men vi ville i vår ansökan vara transparanta med de olika driftfall där vi inte klarar 70-procentregeln utan att driva systemet utanför driftsäkerhetskriterierna. Det kan absolut vara så att vi inte får dessa driftsituationer under 2022. Men om det ändå uppkommer kan vi inte förutsätta att det vid dessa tillfällen finns tillräckliga med mothandelsbud för att uppfylla 70-procentregeln.

Vad händer nu?

– Vi kommer att analysera beslutet inför fortsatt dialog med EI om hur uppföljning och tolkning av 70-procentregeln ska se ut. Just nu är det inte i alla delar tydligt för oss hur detta påverkar vår kapacitetstilldelning.

Hur bedömer du konsekvenserna av EI:s beslut?

– Vad gäller de interna gränserna får vi återkomma efter vår dialog med EI och när vi har analyserat detta noggrant. Sedan blir det intressant – inte bara för oss utan för alla systemoperatör – att få ACER:s bedömning.

Bakgrund

I höstas ansökte Svenska kraftnät om undantag från Elmarknadsförordningens (2019/943) krav om lägsta nivå för överföringskapacitet, den så kallade 70-procentsregeln i artikel 16(8). Undantagsansökan avsåg förutom det så kallade Västkustsnittet även det nya öst-västliga flöde som uppstått i mellersta Sverige.

– Svenska kraftnät arbetar aktivt med att uppfylla 70-procentsregeln. För Västkustsnittet har situationen förbättrats något, samtidigt som nya öst-västliga flöden har tillkommit, säger Erik EK.

Under 2021 behövde Svenska kraftnät, utöver de norrgående västkustflödena, även hantera nya flöden i öst-västlig riktning. De är framför allt orsakade av minskad kärnkraftsproduktion i Ringhals och märks tydligt med de ändrade transitflödena av nya förbindelser mellan Norden och kontinenten.

– Dessa händelser har förändrat dynamiken i hela det nordiska växelströmsnätet. Eftersom den relativa belastningen på den svenska västkusten ökar, ökar även belastningen på ledningar som historiskt sett inte påverkat marknadens utfallsrum. Detta har medfört att kapaciteter för handel mellan elområden minskat jämfört med historiska nivåer samtidigt som belastningen i nätet ökat, säger Erik Ek.

Den aktuella undantagsansökan avsåg innevarande år och inkluderar följande elområdesgränser: SE2-SE3, SE3-SE4, SE3-FI, SE3-DK1, DK2-SE4, DE/LU-SE4, PL-SE4, LT-SE4.