Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ei:s beslut kan fördröja stöd till elanvändare

Energimarknadsinspektionen, Ei, har i dag godkänt huvuddragen i Svenska kraftnäts ansökan om stöd till elanvändare. Men när det gäller elanvändare med en förbrukning över tre miljoner kWh ska de inte automatiskt få ersättning, såsom modellen är utformad. Detta kan medföra fördröjd utbetalning av elstödet.

– Den modell som nu Ei har beslutat om har vi under utredningsarbetet analyserat, men inte gått vidare med. Vi behöver nu analysera beslutet närmare, men vår initiala bedömning utifrån det tidigare arbetet, är att det finns risk för att det kan leda till att utbetalningarna fördröjs– till privatpersoner och föreningar – inte bara de stora elförbrukarna, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

I arbetet med att föreslå en stödmodell analyserade Svenska kraftnät flera olika alternativa lösningar, bland annat en modell med tak. Det alternativet valdes bort då det bland annat skulle innebära att stödet omfattas av regelverket för statsstöd. Då krävs både beslut från EU-kommissionen för att gå vidare med utbetalningarna till elanvändare och ett ansökningsförfarande.

Utgångspunkt för modellen

– Som utgångspunkt för den modell vi ansökte om hos Ei har varit att ge elanvändarna reellt stöd för att hantera höga elpriser i närtid, säger Malin Stridh.

Nu ska Svenska kraftnät analysera konsekvenserna av Ei:s beslut i detalj. Eftersom det rör sig om en komplex lagstiftning som bygger på EU:s regelverk är Malin Stridhs bedömning att det kommer att ta ett tag.

Under arbetet med framtagandet av ersättningsmodellen har Svenska kraftnät haft underhandskontakter med Ei. Den avgränsning som nu görs av Ei har inte varit föremål för frågetecken tidigare, berättar Malin Stridh.

Balansansvarsavgift

– Utöver beslutet om elstödsmodellen har Ei i dag avslagit Svenska kraftnäts ansökan om sänkt balansansvarsavgift. En konsekvens av detta är att avgifterna för de balansansvariga företagen kommer att höjas för 2023, säger Malin Stridh.

Energimarknadsinspektionen beslut (ei.se)

Mer information om regeringsuppdraget (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Mer information om den stödmodell Svenska kraftnät ansökt om finns på vår webbplats.