Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FoU-projekt om marknadsdesign för FCR-N

Svenska kraftnät arbetar med att utveckla marknadsdesignen för olika stödtjänster. För att öka förståelsen av olika val har Svenska kraftnät genomfört ett FoU-projekt för att analysera marknadseffekterna av en asymmetrisk produkt för FCR-N. Projektet avslutades i september 2021.

Tidigare har ett FoU projekt genomförts med fokus på en övergång till marginalprissättning och fri budgivning för FCR-N. Läs mer om det här:
FoU-projekt om effekterna av en övergång till marginalprissättning och fri budgivning för FCR-N.

I ett uppföljande projekt har nu marknadseffekterna av en asymmetrisk produkt för FCR-N analyserats. I projektet har också gjorts en analys av hur en förändring av marknadsdesignen bör göras. Projektet har genomförts av Austrian Institute of Technology (AIT).

Ta del av rapporten (på engelska) Analysis of the Swedish FCR-N market design – part 2 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Dagens FCR-N produkt är symmetrisk, vilket innebär att varje bud har samma upp- och nedregleringsvolym. Ett alternativ skulle kunna vara att dela upp FCR-N i separata upp- och nedregleringsprodukter. En sådan förändring skulle ge marknadsaktörerna större flexibilitet i hur de lägger sina bud, men sannolikt också påverka deras budbeteende. I projektet adresserades följande huvudsakliga frågeställningar:

  1. Vad är effekten på marknadsresultaten av en förändring av FCR-N produkten från en symmetrisk till en asymmetrisk produkt?
  2. Vilka fördelar kan olika produktionsteknologier få genom möjligheten att lämna separata upp- och nedregleringsbud och hur kan detta förändra deras budbeteenden?
  3. Vilken är effekten på tillbakahållande av kapacitet och fördelning av kapacitet mellan upp- och nedregleringsauktionerna?
  4. Vilka konkreta steg kan tas för att säkerställa en bra övergång till en ny marknadsdesign?

I en situation där aktörerna bjuder in till sina sanna kostnader är marginalpriserna med en symmetrisk FCR-N produkt och en separat FCR-N upp produkt liknande, medan FCR-N ned uppvisar betydligt lägre priser. Strategiska aktörer bjuder enligt analysen närmare sina sanna kostnader med en asymmetrisk produkt jämfört med en symmetrisk produkt. De flesta analyserade scenarierna visar på lägre totala kostnader med en asymmetrisk produkt.

Analysen av införandet av en asymmetrisk produkt har dock varit begränsad till att analysera marknadseffekterna av en i övrigt oförändrad FCR-N produkt. Det konstateras i rapporten att de tekniska kraven för en asymmetrisk produkt sannolikt kommer att skilja sig från kraven för en symmetrisk produkt. Analysen har avgränsats från att inkludera de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av dessa skillnader.

En eventuell övergång till asymmetriska bud skulle därför också kräva en noggrann analys av om det är lämpligt ur teknisk synvinkel med hänsyn till dynamisk kraftsystemstabilitet och frekvenskvalitet, samt hur den tekniska kravställningen i så fall skulle behöva utformas för att upprätthålla driftsäkerheten. Då den tekniska kravställningen har påverkan på hela det nordiska synkronområdet måste ett sådant utredningsarbete genomföras på nordisk nivå. Först därefter är det möjligt att inkludera övriga tekniska förändringar i den ekonomiska analysen.

De nordiska systemoperatörerna (TSO:erna) har sedan tidigare utfört ett gemensamt arbete för att ta fram reviderade tekniska krav för både FCR-N och FCR-D  för att upprätthålla den dynamiska kraftsystemstabiliteten i ett kraftsystem i förändring. Dessa krav testas nu i en pågående testfas tillsammans med marknadsaktörer.