Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Montörer hänger i vajer under helikopter vid högspänningsledning
I en vajer under helikoptern hänger montörerna och monterar flygvarningskloten på den spänningssatta linan. Foto: Vattenfall Services

Helikopter gör det möjligt att arbeta på spänningssatta ledningar

Ovanför 400 kV högspänningsledningen svävar en helikopter. Intill den spänningssatta ledningen hänger en montör i en vajer från helikopter och utför arbeten på anläggningen. En framtidsvision? Nej, en bild från lovande försök som just nu pågår.

AMS, Arbete Med Spänning är begreppet som används när arbeten inom transmissionsnätet sker utan föregående driftavbrott. HEC, Human External Cargo, är ett internationellt begrepp för arbeten som utförs av någon som hänger under en helikopter. Det senare har i Sverige endast skett i räddningssammanhang, till exempel till sjöss. Men i de försök som nu pågår kombineras de båda arbetssätten: AMS med HEC.

Flygvarningsklot och montörer
Montering av flygvarningsklot. Foto: Vattenfall Services

– Det öppnar dörrar för nya sätt att arbeta. AMS på 400 kV-ledningar är ganska nytt och har hittills inte gått att genomföra vintertid när det är hög luftfuktighet, för då kan det bli farligt när man förflyttar sig mellan olika spänningspotentialer. Men om man istället dinglar som en fågel under en helikopter i en lina av elektriskt isolerande material eliminerar man den risken. Och det går fort – ett arbete som traditionellt kan ta en halv dag kan med HEC gå på sekunder, säger Andreas Hydén, underhållsingenjör och ansvarig för försöket från Svenska kraftnäts sida.

Särskilda säkerhetskrav på helikoptern

Testerna sker i samarbete med Vattenfall Services, som ställer upp med de montörer som hänger under helikoptern. Helikoptern och de båda rutinerade piloterna kommer från Österrike, där man har stor vana vid arbetssättet. Det kräver nämligen mycket av både farkost och pilot. Helikoptern måste vara utrustad med dubbla motorer och en fyraxlig autopilot som underlättar för piloten att hålla helikoptern stadigt stilla i såväl höjdled som sidled.

Helikopter med montörer ovanför kraftledningsgata
Helikoptern svävar högt över ledningsgatan. Foto: Vattenfall Services.

Den ursprungliga tanken var att i första hand testa arbetssättet för att sätta upp flygvarningsklot på topplinor. Det är ett krav från Transportstyrelsen att topplinor över bland annat vägar, vattendrag och djupa dalar förses med flygvarningsklot. Att kunna få upp dessa utan driftavbrott är en stor fördel.

Optimerar ledningars överföringskapacitet

Men nu har möjligheten att testa AMS med HEC kunnat nyttjas för något som är ännu mer angeläget och brådskande: att snabbt montera Dynamic Line Rating-sensorer på ett par ledningar.

– Vi behöver öka överföringskapaciteten snabbt genom att kunna nyttja våra ledningar hårdare. Genom att sätta upp DLR-utrustning som mäter linans temperatur kan vi optimera kapaciteten. Det gör tydlig samhällsnytta, säger Andreas.

Möjlighet att utveckla arbetssättet

Det finns fler arbetsmoment med spänningssatt ledning som skulle kunna gå att genomföra med hjälp av helikopter och HEC.

– Vi har kommit på 4-5 moment som passar för arbetssättet, och det går säkert att utveckla vidare, säger han.

Helikopter används sedan tidigare av Svenska kraftnät för avsyning av kraftledningsgatorna, både vad gäller kraftledningarna och omgivande skog. Men AMS med HEC har aldrig tidigare testats inom det svenska transmissionsnätet och det finns inget kommersiellt helikopterföretag i Sverige som kan erbjuda det som krävs idag. Däremot medverkar ett svenskt helikopterföretag med markpersonal i de tester som nu genomförs. Företaget vill lära sig arbeta på det här sättet. Det öppnar möjligheten att utveckla AMS med HEC i Sverige framöver.  

Testerna med helikoptern och piloterna från Österrike pågår under fyra veckor i oktober.

– Det har gått fantastiskt bra hittills. Arbetsmomenten har till och med gått snabbare än vi planerat, säger Andreas Hydén nöjt.

Helikopter med montörer i vajer
Här syns det tydligt hur montörerna hänger intill den spänningssatta linan. Foto: Vattenfall Services.