Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat

Trots att elproduktionen i landet likväl som överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist kommande vinter ökat i södra Sverige. - Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Sedan Svenska kraftnät publicerade Kraftbalansrapporten (.pdf) Öppnas i nytt fönster i slutet av maj i år har omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet utvecklats till det sämre. Nya beräkningar som Svenska kraftnät har gjort visar att vi i vinter inte kan räkna med att vi kan importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

– Under en normal vinter är Sverige beroende av import 36 timmar för att upprätthålla effektbehovet. Att det inte är mer beror dels på att inhemsk elproduktion har ökat successivt samtidigt som överföringskapaciteten av el från norra Sverige till södra har varit hög. Men det vi ser nu är att när vi som bäst behöver importera el finns den kanske inte att tillgå, säger Erik Ek.

Som en konsekvens av att Ringhals 4 inte återstartar enligt plan ökar antalet timmar som Sverige är importberoende. Beräkningar som har gjorts visar att om en produktionsanläggning av Ringhals 4 storlek tas ur drift under hela vintern ökar Sveriges importberoende till 149 timmar.

- Det är viktigt att notera att Vattenfall räknar med att Ringhals 4 är i drift i slutet av november. Om så blir fallet kan vi bortse från denna nya beräkning, säger Erik Ek.

Diagrammet visar hur överföringskapaciteten över snitt 2 (mellan elområde 2 och 3) och snitt 4 (mellan elområde 3 och 4) är högre denna sommar jämfört med samma period förra året.
Bild: Diagrammet visar hur överföringskapaciteten över snitt 2 (mellan elområde 2 och 3) och snitt 4 (mellan elområde 3 och 4) är högre denna sommar jämfört med samma period förra året.

– Det är en stor fördel att det svenska kraftsystemet är en del av det europeiska elsystemet. I våra olika länder har vi olika kraftslag som kompletterar varandra. Men nu har vi ett mycket ansträngt försörjningsläge i våra grannländer på grund av en rad omvärldsfaktorer (läs i faktaruta), säger Erik Ek.

I de nya beräkningar som Svenska kraftnät har gjort har man analyserat konsekvenser av olika scenarier. Ett scenario som blir mycket bekymmersamt nu när ingen elhandel sker mellan Europa och Ryssland, är om elproduktionen i Europa minskar påtagligt i våra grannländer.

– Våra analyser visar för vissa möjliga scenarion att vi tydligt överstiger tillförlitlighetsnormen enligt europeisk lagstiftning vilket bekräftar situationens allvar. I klarspråk betyder det att i vinter när det är som kallast finns en reell risk att vi måste koppla bort elförbrukning i delar av södra Sverige., säger Erik Ek.

Hur omfattande och hur länge en sådan bortkoppling skulle pågå är osäkert. Enligt Erik Ek handlar det inte om att landsändor i Sverige blir utan el. Om bortkoppling av el blir verklighet visar beräkningar på att det kan röra sig om mellan 200-600 MW under en vinterdag med maxförbrukning. Det skulle motsvara som mesta cirka två procent av den totala elförbrukningen i Sverige.

– I de flesta fall ser vi att bristen skulle ske i södra Sverige och därför är också risken för bortkoppling större där, säger Erik Ek.

Erik Ek betonar att detta är beräkningar och inte förutsägelser om hur det faktiskt blir.

– Huruvida gaslagren hinner fyllas, tillgängligheten i den franska kärnkraften ökar eller magasinsläget förbättras i södra Norge är utanför vår kontroll. Däremot kan vi, elkonsumenter, själva påverka utfallet, säger han.

– Om vi svenskar sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling fem gånger.

Förutom att samhället i stort vinner på det, syns ett sådant beteende direkt på elfakturan hos de hushåll som har timpriser. Och skulle vi se ett förändrat beteende i hela Europa är potentialen förstås väldigt stor, påpekar han.

Hur man kan spara el eller flytta elkonsumtionen till tider på dygnet då elen är billigare finns att läsa på bland annat Energimyndighetens webbplats Öppnas i nytt fönster.