Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stamnätsoperatörerna i beredskap att säkerställa elförsörjningen

De högsta cheferna för stamnätsoperatörerna i Norden och runt Östersjön – däribland Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät – träffades i Helsingfors den 2 november för att diskutera energikrisen i Europa och läget i kraftsystemet i Norden och runt Östersjön.

Stamnätsoperatörerna samarbetar aktivt och delar information för att stärka leveranssäkerheten för el. Om det uppstår konkreta situationer som kan utmana försörjningstryggheten kommer företagen att samarbeta för att minimera konsekvenserna för konsumenterna. En gemensam expertgrupp analyserar nu kraftsituationen i Östersjöområdet, särskilt i syfte att identifiera konsekvenser och beroenden kopplade till utbyten mellan länderna.

Organisationen för europeiska systemoperatörer, ENTSO-E, publicerade nyligen rapporten Winter Outlook 2022-2023 – Early Insights. Rapporten understryker att det kommer att vara mer krävande för energimarknaden i Europa att säkerställa tillräcklig energi och kraft under de kallaste vinterdagarna i januari och februari, jämfört med situationen föregående år. Genomgående finns det mindre marginaler i kraftsystemet. I länderna runt Östersjön, medför i ett scenario med litet tillflöde till vattenmagasinen, en utmanande situation i södra Norge, södra Sverige och östra delen av Danmark (prisområde DK2). I scenarier med restriktioner för kraftproduktion från kärnkraftverk ökar risken för kraft- eller energibrist markant i södra Sverige och Finland, som är beroende av import.

Utmanande situation

Cheferna för stamnätsoperatörerna har en gemensam uppfattning om situationen. Man är redo att arbeta tillsammans för att säkerställa att utmanande situationer i kraftsystemet löses. Därtill kommer man att dela med sig av nödvändig information och systemtjänster för att minska risken för att sådana situationer ska uppstå.

Även om elförbrukningen redan har minskat i Norden och i de andra länderna runt Östersjön jämfört med tidigare år, uppmuntrar stamnätsoperatörerna konsumenterna att fortsätta hålla nere förbrukningen. En minskning av den totala elförbrukningen är det lämpligaste verktyget för att sänka elpriserna och undvika situationer med elransonering.

De nätbolag som ansvarar för elsystemet i Norden och runt Östersjön är Statnett, Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid, Elering, AST, Litgrid, PSE och 50Hertz.