Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsrätt och koncession

Svenska kraftnät har både ledningsrätt och koncession för alla våra ledningar. Men vad innebär det?

Denna sida riktar sig främst till samhällsplanerare. Om du berörs av ett utbyggnadsprojekt, det vill säga att en kraftledning ska byggas, finns information på sidorna om utbyggnadsprocessen.

Ledningsrätt

Svenska kraftnät har ledningsrätt för alla ledningar i transmissionsnätet, eftersom dessa ledningar har betydelse för landets elförsörjning.

Ledningsrätten innebär att Svenska kraftnät har rätt att anlägga och underhålla ledningen trots att vi inte äger marken som ledningen står på.

Denna rätt gäller för all framtid och omprövas alltså inte. När ledningen byggdes fick markägaren en engångsersättning för intrång på den mark som behövde tas i anspråk för ledningen.

Åtgärder eller verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet får inte utföras där vi har ledningsrätt. 

Ledningsrätten regleras i Ledningsrättslagen på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Mer om ledningsrätt på Lantmäteriets webbplats. Öppnas i nytt fönster

Koncession

Svenska kraftnät har tillstånd att driva samtliga ledningar på 400 kV och 220 kV (kilovolt) i transmissionsnätet. Detta tillstånd utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei), eller regeringen när det gäller utlandsförbindelser, och kallas koncession.

För nya ledningar gäller koncession ofta tillsvidare. I vissa fall finns möjlighet till omprövning av tillstånden när det har gått 40 år sedan beslutet om koncession fattades. Koncessioner regleras i ellagen.

Ellagen på riksdagems webbplats. Öppnas i nytt fönster

Mer om koncession på Energimarknadsinspektionens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Granskad