Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När vindkraft planeras

Information till dig som samhällsplanerare om vad man måste tänka på gällande anslutning av vindkraft.

Informationen om att ansluta till transmissionsnätet, exempelvis vindkraft.

Säkerhetsavstånd

Totala höjden på ett vindkraftsverk när kraftverksrotorns läge är enligt A-A på bilden, det vill säga från vindkraftverkets högsta punkt ner till den lägsta punkten på vindkraftverket.

Illustration för vilka avstånd man ska ta hänsyn till när det gäller vindkraftverk.

  • När totalhöjden A-A är lägre än 50 meter ska avståndet till kraftledningens närmaste del mätas från C (rotor diameterns yttersta del) och lägga till 100 meter.
  • När totalhöjden A-A är högre än 50 meter ska avståndet till kraftledningens närmaste del mätas från C (rotor diameterns yttersta del) och lägga till 200 meter.
    • Om avståndet till kraftledningens närmaste del blir mindre än totalhöjden A-A, plus 10 meter. Ska avståndet justeras. Om ett vindkraftverk rasar ska det alltid finnas en marginal om minst 10 meter till ledningens ytterfas.
  • När rotordiametern (B) är på 100 meter eller mer ska avståndet mellan torn och kraftlednings närmsta del vara större än 250 meter, mätt från tornets närmsta del vid marken (D i bilden).
    • Om avståndet blir mindre än totalhöjden A-A, plus 10 meter. Ska avståndet justeras. Om ett vindkraftverk rasar ska det alltid finnas en marginal om minst 10 meter till ledningens ytterfas.

Tekniska krav

Alla vindkraftverk och vindkraftsparker med kapacitet större än 1,5 MW omfattas av föreskriften SvKFS 2005:2 "Affärsverket Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar" (pdf, 108 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ta också del av våra tekniska riktlinjer.

Kontakta registrator@svk.se om du undrar vilka tekniska riktlinjer som berör dig.

Svenska kraftnät har tagit fram en vägledning för anslutning till transmissionsnätet. Information finns på sidan "Anslut till transmissionsnätet".

Anmälningspliktigt enligt elberedskapslagen?

Nya produktionsanläggningar kan vara anmälningspliktiga enligt elberedskapslagen. I vår föreskrift SvKFS 2013:2 anges vilka anläggningar som omfattas av anmälningsskyldigheten.

Du hittar föreskriften och blanketter för anmälan på sidan Regelverk för elberedskapsverksamheten.