Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översikt: krav på balansansvariga

Ansvaret som balansansvarig definieras i balansansvarsavtalet med tillhörande bilagor, balansavräkningsavtalet och i handboken Nordisk balansavräkning. Här beskrivs kraven på balansansvariga övergripligt.

Balansansvariga måste

 • teckna ett balansansvarsavtal och ett avtal om kommunikation via plattformen Ediel (Ediel-avtal) med Svenska kraftnät
 • teckna avräkningsavtal med eSett Oy
 • tillhandahålla erforderlig säkerhet för balansavräkning till eSett Oy.

För att godkännas som balansansvarig aktör krävs att företaget kan visa ekonomisk stabilitet. Dessutom ska ekonomisk säkerhet ställas i relation till balansansvarets risknivå och omfattning.

Mer information om ekonomisk säkerhet finns på engelska på eSett:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Företaget ska också ha genomfört tester för att kommunicera via Ediel med godkänt resultat, det vill säga ha godkänts som Ediel-aktör.

Information om att använda Ediel

Balansansvarigs åtaganden

Som balansansvarig har man bland annat skyldighet att planera sig i och handla sig i balans på timbasis.

 • Planeringen görs per elområde och håller successivt på att ändras från att göras per timme till att göras per kvart.
 • Man ska fungera som finansiell motpart för avräkning av obalanser, aktiverad reglerkraft och kvarkraft enligt nationella riktlinjer.
 • Man måste kunna säkerställa tillräcklig nivå för IT-säkerhet. Man ansvarar även för att eventuella underleverantörer (leverantörer av reserver) som man har balansansvar för uppfyller kraven på IT-säkerhet.
 • Balansansvarig ska även betala beslutade avgifter och skatter samt kostnader för obalanser.

Praktiska uppgifter för balansansvariga

Som balansansvarig har man många praktiska arbetsuppgifter som man behöver sköta löpande enligt fastställd plan.

Balansavräkningen är baserad på inrapporterade mätvärden. För att balansavräkningen ska stämma krävs det att parterna på elmarknaden rapporterar in korrekta uppgifter i tid. Det finns strikta rutiner för hur det ska gå till, dessa rutiner finns att ta del av i Elmarknadshandboken på Elmarknadsutvecklings webbplats. Öppnas i nytt fönster

Mer information och vägledning om dina arbetsuppgifter finns i handboken Nordisk balansavräkning. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Balansansvarig ska

Rapportera 

 • produktionsplaner i vid tillfället gällande upplösning till Svenska kraftnät, en plan per reglerobjekt
 • uppgifter om bilateral handel till eSett.

Hålla uppgifter uppdaterade och informera eSett om förändringar, exempelvis gällande

 • vilka elhandelsföretag man ansvarar för
 • förbrukning och produktion per nätavräkningsområde och elhandelsföretag
 • strukturinformation för balansavräkning.

Kontrollera att underlag är korrekta och rapportera eventuella avvikelser, exempelvis gällande

 • motpartens rapportering av er gemensamma bilaterala handel
 • relevant information från eSett.

Fakturera

 • för de olika reserver den balansansvariga eller ens underleverantör levererar till Svenska kraftnät, exempelvis för den balanskapacitet som tillhandahålls.

Mer information

Länk till info om Ediel/elektronisk kommunikation

Granskad