Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid samhällsplanering

Om du planerar åtgärder i närheten av transmissionsnätet för el, ska du samråda med oss. Det är viktigt för att skydda våra anläggningar och framför allt för att undvika att människor och egendom skadas. Svenska kraftnät är också remissinstans i vår roll som myndighet för elberedskap och i frågor om dammsäkerhet.

När ska vi vara samrådspart?

Om åtgärder och byggnation planeras i närheten av våra anläggningar och ledningar vill vi delta i samråd.

Vad innebär "i närheten" av våra anläggningar?

Som ett riktmärke vill vi bli hörda om åtgärder planeras inom 500 meter från våra anläggningar. Mer information om vilka avstånd som bör hållas till våra anläggningar och när vi vill bli hörda som remissinstans framgår av texten ”Avstånd till transmissionsnätets anläggningar":

Svenska kraftnät kräver även att en anmälan ska göras vid vissa förändringar inom 500 meter från våra anläggningar. Detta gäller exempelvis korsning av Svenska kraftnäts ledning, parallellgående ledning, uppförande av solceller, gatubelysning, sopsugar, VVS eller andra elektrifierade saker i närheten av Svenska kraftnäts anläggningar.

Anmäl ändring i kringliggande anläggning

Vid byggnation i närheten av våra ledningar ska hänsyn tas till flera aspekter. Elsäkerhetsfrågor behöver beaktas redan i planeringen.

Läs mer om elsäkerhet.

Vid planeringen av en ny bostad, skola eller förskola behöver även magnetfält beaktas.

Läs mer om magnetfält.

Ansök om anpassning av transmissionsnätsan­läggning

När ska vi vara remissinstans?
Svenska kraftnät är myndighet för elberedskap och verka som Sveriges myndighet för dammsäkerhet och främja dammsäkerheten i landet. När planering av nya produktionsanläggningar görs ska vi remitteras.  

Läs mer om elberedskap.

Läs mer om dammsäkerhet.

Produktionsanläggningar och elnätsanläggningar kan vara anmälningspliktiga enligt elberedskapslagen. I vår föreskrift SvKFS 2013:2 anges vilka anläggningar som omfattas av anmälningsskyldigheten. 

För att få uppföra anläggningar i eller nära vattenområden kan det krävas tillstånd enligt miljöbalken. Innan mark- och miljödomstolen kan ge ett sådant tillstånd kan den planerade åtgärden behöva prövas enligt elberedskapslagen.

Här hittar du information och blanketter för anmälan om förändring och störning.

Hur går samråd och remittering till?

Samråd och remisser till Svenska kraftnät skickas till registrator@svk.se. Underlaget ska innehålla fullständig beskrivning av verksamhet och tydliga kartor. Vi har en samrådstid på cirka en månad. 

Observera att när det gäller Svenska kraftnäts dotterbolag Svensk Kraftreserv AB, ska samråd skickas direkt till dotterbolaget. Kontaktuppgifter till Svensk Kraftreserv AB.

Dokument

Granskad