Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Strypt el från Ryssland pressar elpriser uppåt …

Rysk elexport till Finland och Baltikum har avbrutits som en konsekvens av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För svenskt vidkommande innebär det en press uppåt på elpriserna i södra Sverige. Den bedömningen gör Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Den 17 maj upphörde rysk elexport till Finland. Den 23 maj meddelade medier att även de baltiska staterna slutade importera rysk el. Svenska kraftnät har försökt bedöma effekterna av att elhandeln har upphört mellan å ena sidan Finland och Baltikum och å andra sidan Ryssland.

Enligt Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät, är det troligt att detta får effekt på elpriserna i södra Sverige men inte i norra Sverige.

– I norra Sverige exporter vi redan maximalt till Finland, därmed påverkas inte priset i norra Sverige. När det gäller södra Sverige är bilden en annan, säger Erik Ek.

Påverkan på driftsäkerhet och tillräcklighet i södra Sverige bedöms bli liten, förklarar Erik EK.

– Strypt elimport från Ryssland ersätts av effekt från andra länder, men troligen inte från Sverige. Däremot kommer Sverige att fungera som transitland för den elen. På längre sikt får vi inte fullt ut de förbättringar av effektbalansen i våra grannländer som annars skulle komma med ny kärnkraftsproduktion i drift i Olkilouta i Finland, säger Erik Ek.

Om man breddar bilden och räknar in effekter av begränsningar av övrig energiimport från Ryssland till Europa får det indirekt påverkan på elpriset i Sverige.

– När det gäller elförsörjningen är Sverige inte direkt beroende av energileveranser från Ryssland. Men indirekt påverkas priserna i Sverige. Det ser vi i framför allt i elområde 4 i södra Sverige, som är sammankopplade via kabel med Baltikum. Vi kommer också få oftare prisskillnader inom landet som en effekt av den ryska elimporten upphör, säger Erik Ek.

… och effekten av rysk gas

Naturgas används endast i liten utsträckning i Sverige, men är ett betydande bränsle på kontinenten för både uppvärmning och elproduktion. Ungefär 40 procent av EUs import av naturgas kommer från Ryssland. En del av uppvärmningsbehovet skulle då sannolikt behöva ersättas med direktverkande el. Alltså skulle elbehovet öka samtidigt som elproduktionen från gaskraftverk skulle sjunka, om inte alternativa gasleveranser kan ordnas i tid. Volymen av det ökande elbehovet är dock svårt att uppskatta. Samtidigt skulle vissa industrier behöva göra uppehåll i sin produktion om gas inte fanns att tillgå, vilket istället skulle sänka elbehovet.