Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät har beredskap för olika scenarier

Svenska kraftnät har med anledning av kriget i Ukraina vidtagit en mängd olika åtgärder för att kunna vara extra förberedd om krisen skulle eskaleras.

– Vi har bland annat förhöjd vaksamhet inom IT, anläggningar och säkerhet. Vi har också tätare kontakt, dels med andra myndigheter och aktörer inom elbranschen, dels med våra internationella samverkanspartners.

Det säger Pontus de Maré, driftschef, Svenska kraftnät.

Bedömer du idag att elförsörjningen i Sverige är hotad?

– Nej, elförsörjningen är i dagsläget inte hotad.

Vi har sett kraftigt höjda priser på olja och gas. Vad har det fått för konsekvenser på den svenska elmarknaden och elförsörjningen?

– Eftersom vi är sammankopplade med utlandskablar mot kontinenten där en relativt stor del av produktionen sker med gas eller olja påverkar energipriserna även elpriset i Sverige. Det är framför allt södra Sverige som påverkas.

Det spekuleras även att den ryska gasen till Europa kan stoppas. Vad skulle det få för konsekvenser för elförsörjningen i Sverige?

– I ett sådant scenario skulle det bli en direkt och kraftig påverkan på elpriserna i Europa. En stor del av hushållsuppvärmningen sker med gas och cirka en femtedel av elproduktionen i EU använder naturgas som bränsle. Detta skulle medföra att tillgången på el skulle minska samtidigt som efterfrågan ökar vilket skulle få priserna att stiga kraftigt. Resultatet skulle bli kraftigt ökade elpriser även i Sverige.

Ser du något scenario kopplat till energipriserna som kan hota svensk elförsörjning?

– Skulle efterfrågan på kontinenten bli extrem hög i kombination med låg inhemsk elproduktion kan det i extremfallet uppstå situationer när inte efterfrågan möter utbudet. Alltså att vi får en situation där utbudet är helt enkelt för lågt. Då får vi något som heter marknadsavkortning. Det skulle medföra att alla inte kan få sin efterfrågade el och att vi därmed skulle bli tvungna att koppla bort vissa kunder. För detta finns det rutiner. Läs mer här om förbrukningsfrånkoppling Öppnas i nytt fönster

Sverige är en stor elexportör sett över hela året. Men det finns dagar då Sverige importerar el. Kan vi räkna med att det även ska vara möjligt nu när kriget pågår?

– Marknadsreglerna gäller så länge som möjligt. Det betyder att om vi betalar högre elpris än våra grannländer är de skyldiga att exportera till oss. Så finns det tillräckligt produktion kommer vi att kunna importera.