Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät ser över villkoren för anslutningar till transmissionsnätet

Idag gäller principen att ansökningarna om anslutning och utökat abonnemang hanteras i den ordning de kommer in. Svenska kraftnät undersöker nu på uppdrag av regeringen om det finns ett mer ändamålsenligt sätt att hantera förfrågningarna.

– Vi har inlett ett analysarbete och kommer att redovisa resultatet av detta i en rapport till infrastrukturdepartementet senare i år. I uppdraget ingår att samverka med relevanta myndigheter och aktörer och det kommer vi att göra bland annat genom dialog och workshops. Vi vill verkligen uppmuntra aktörerna att delta i denna process, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät.

Nuvarande anslutningsprincip är att den som först ansökt om en anslutning (datum för inkommen ansökan) eller ett utökat abonnemang i ett (nät)område har företräde till den tillgängliga kapaciteten. Ytterligare tillgänglig kapacitet tilldelas den part som ansökt därefter.

Nuvarande lösning togs fram under en tid då elmarknaden hade få aktörer och samordningen av ansökningarna därmed var enklare. Dagens elmarknad har många aktörer, fri konkurrens och kraftigt ökad efterfrågan på el. Konsekvenserna Svenska kraftnät ser är att stora enskilda effektansökningar stoppar upp senare inkomna möjliga etableringar på grund av att kapaciteten inte räcker till. Därför är det viktigt att det alltid finns ett konkret behov som ska tillgodoses.

Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt med att korta ledtider och som ett steg i detta infördes i december 2021, en uppdaterad anslutningsprocess för anslutning till transmissionsnätet. Bland annat infördes, efter tät samverkan med aktörerna, möjligheten för anslutande part att få en indikativ bedömning om kapacitet finns tillgänglig i den tilltänkta anslutningspunkten. Dessutom infördes en utredningsavgift som förväntas leda till att färre omogna ansökningar lämnas in.

– I dialog med aktörerna har vi även sett att det finns möjlighet att vara flexibel i sitt uttag. För att möjliggöra anslutningarna och nyttja kapaciteten optimalt, tilldelas spann i såväl tid som faktiskt kapacitet, säger Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät undersöker nu på uppdrag av regeringen om det finns ett mer ändamålsenligt sätt att hantera förfrågningarna. Principen ska fortsatt vara transparent och icke-diskriminerade, samtidigt som den tar hänsyn till de klimatpolitiska målen och trygg, konkurrenskraftig elförsörjning. Uppdraget redovisas i en rapport till Infrastrukturdepartementet senast 30 november 2022.

Vägledning för anslutning till Stamnätet (.aspx) Ladda ner