Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rapportering av uppmätt produktion och förbrukning sker nu med 15-minutersupplösning

Sedan den 1 november ska uppmätt produktion och förbrukning rapporteras med 15-minutersupplösning utifrån den uppdaterade mätförordningen. I samband med detta flyttar schablonavräkningen till eSett.

Införandet av kvartsmätning är ett av flera steg mot en europeisk elmarknad med 15-minutersupplösning. Under våren 2023 övergick eSett, som är det företag som utför balansavräkningen i Sverige, Norge, Danmark och Finland, till att beräkna obalanser med 15-minutersupplösning medan gränsöverskridande handel och obalanspris återstår att förflytta till 15-minutersupplösning. 

Den uppdaterade mätförordningen har stor inverkan på marknadsaktörer såsom elnätsbolag, som är den part som rapporterar uppmätt produktion och förbrukning till balansavräkningen hos eSett.  

Efter den 1 november används generellt 15-minutersupplösning istället för 60-minuter för den större delen av rapporteringen i branschen. Vi kan glädjande konstatera att minst tre fjärdedelar av alla aktörer nu är godkända i Edielportalen. Ta del av aktuell information här https://www.ediel.se/Portal/Milestone/Report/15-MINUTER.

Övergången till 15-minuter var ett viktigt tema på den nyligen genomförda Ediel- och avräkningskonferensen, läs presentationerna längst ner här https://www.svk.se/edielkonferens 

Även flytten av schablonavräkningen har stor inverkan på flertalet marknadsaktörer. Elnätsbolag har lagt om sin rapportering från Svenska Kraftnät till eSett och andra parter behöver hämta data från eSett. Efter inledande problem hos eSett med att ta emot förbrukningsprofiler tycks hanteringen hos eSett nu fungera som planerat.

För mer information om övergången till 15 minuters tidsupplösning: 15 minuters tidsupplösning | Svenska kraftnät (svk.se)