Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kortare ledtider i sikte

Lite i skuggan av energipropositionen släppte regeringen propositionen ”En tydligare process för tillståndsprövning av elnätet”. Den presenterar flera åtgärder för hur vi får en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnätet.

Porträttbild på Katarina LarssonFrågan om teknikval, det vill säga om vi ska bygga luftledning eller gräva ner kabel, är nog den propp i processen som flest vill lösa upp. Förslaget i propositionen är att regeringen ska få meddela föreskrifter om valet av teknik.

– Det är en tydlig framgång, men exakt hur stor vinsten blir vet vi först när förordningen är framme och vi vet hur regeringen tänker reglera teknikvalsfrågan, säger vår samhällspolitiska chefsstrateg Katarina Larsson.

Reglering av allmän lämplighet blir tydligare

Något som är säkert redan nu är att regleringen av det som kallas allmän lämplighet vid tillståndsprövning blir tydligare och mer begränsad.

– Vi tycker att väl mycket i tillståndsprövningen klämts in under allmän lämplighet. Det har varit tidskrävande och oförutsägbart. Nu blir det tydligare vad Energimarknadsinspektionen ska titta på, säger Katarina Larsson.

Byggande och underhåll av ledningar undantas från förbud

En tredje nyhet är att byggande och underhåll av starkströmsledningar med nätkoncession undantas från förbuden i miljöbalken mot påverkan på områden som omfattas av generella biotop- eller strandskydd.

– Det innebär att vi får samma undantag som Trafikverket. Idag söker vi dispens, men det slipper vi nu. Vi kapar tid när vi slipper handläggning av dispensen, säger Katarina Larsson.

Lagen föreslås att ändras i sommar

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.