Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslut om upphandlingsvolym för frekvenshållningsreserver (FCR) för 2023

Svenska kraftnäts nya volymkrav för FCR-N är 231 MW och det maximala volymkravet för FCR-D upp är 558 MW. För FCR-D ned kommer 210 MW upphandlas under Q1, 2023. Upphandlingen av FCR-D ned kommer fortsätta att stegvis trappas upp under 2023.

De nordiska systemoperatörerna har beslutat vilken volym av frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserve, FCR) som krävs för det nordiska synkronområdet under 2023. Samtidigt uppdaterades den så kallade fördelningsnyckeln.

Fördelningsnyckeln avgör volymkravet för varje systemansvarig enligt kraven i driftkoden (SO) och det nordiska systemdriftavtalet. Fördelningsnyckeln baseras på årsförbrukning och produktion i respektive land. För Svenska kraftnäts del innebär det en förändring från 38,33 % (2022) till 38,45 %, se tabell nedan. De nya volymkraven börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Observera att volymkravet för FCR-D upp, precis som tidigare, är beroende av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året.

Upphandlingen av FCR kommer precis som tidigare att ske för samtliga timmar på dygnet.

Upphandling av produkten FCR-D ned

För produkten FCR-D ned upphandlas ännu inte det fulla volymkravet, då detta är en ny produkt sedan 2022. Svenska kraftnät kommer fortsätta trappa upp upphandlingsvolymen för FCR-D ned i takt med ökad förkvalificerad volym. Aktuell upphandlingsvolym publiceras inför varje kvartal. Under Q1, 2023 kommer 210 MW att upphandlas för FCR-D ned.

Information om Svenska kraftnäts upphandlingsplan för FCR-D ned under Q1 2023 finns i tidigare publicerad nyhet: Svenska kraftnät ökar upphandling av FCR-D ned till första kvartalet 2023.

Volymkrav FCR i det nordiska synkronområdet 2023

Volymkrav Fördelningsnyckel FCR-N FCR-D upp FCR-D ned
Energinet (DK2) 3,06 % 18 MW 44 MW 43 MW
Fingrid 20,11 % 121 MW 292 MW 282 MW
Statnett 38,38 % 230 MW 557 MW 537 MW
Svenska kraftnät 38,45 % 231 MW 558 MW 538 MW
Summa 100 % 600 MW 1 450 MW 1 400 MW

Observera att volymkravet för FCR-D upp och FCR-D ned beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året.

Volymkravet för FCR-D upp är ett exempel baserat på att Oskarshamn 3 är i full drift och volymkravet för FCR-D ned är ett exempel baserat på att någon av utlandskablarna North Sea Link eller NordLink är i full drift.

Mer information

Läs mer om FCR på sektionen Om olika Reserver.

Läs mer om volymkrav och behov av olika reserver under Behov av reserver idag.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post till fcr@svk.se.