Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FFR är upphandlad för 2022

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av snabb frekvensreserv (FFR). Reserven FFR ska användas vid situationer med låg rotationsenergi, för att säkerställa ett fortsatt stabilt kraftsystem.

Avtalsperioden är 12 månader med start 29 april 2022.

Svenska kraftnät har antagit anbud som sammanlagt motsvarar 114 MW. Likt förra avtalsperioden, då 105 MW antogs, kommer den upphandlade kapaciteten i huvudsak från batterier och elpannor.

En förutsättning för att få leverera FFR är att leverantören kan visa att en resurs lever upp till de tekniska kraven, det vill säga att resursen kan genomgå en förkvalificering med godkänt resultat.

Förkvalificeringen för de anbud som antagits för innevarande avtalsperioden är klar men det går att, som förberedelse inför kommande upphandlingar, förkvalificera resurser när som helst under året. Godkänd förkvalificering gäller sedan för en femårsperiod.

Förkvalificerade resurser behöver sedan delta i eventuella kommande upphandlingar och få anbud antagna för att få delta på FFR-marknaden.

Årets leverantörer av FFR

  • Checkwatt AB
  • Fortum Sverige AB
  • Jämtkraft AB
  • Primrock AB
  • Sydkraft Hydropower AB
  • Sydkraft Thermal Power AB
  • Vattenfall AB

Mer information om FFR 

Kontakt

Vid frågor om snabb frekvensreserv (FFR), kontakta oss via e-post: ffr@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.