Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bristande utbud gav åter låga priser på reglerkraftmarknaden

13 juni timma 4 och 5 blev nedregleringspriset -900 respektive -985,84 EUR/MWh i de fyra svenska elområdena samt NO3, NO4 och Finland. Orsaken till de låga priserna var flera.

Mycket vindkraftsproduktion och låg konsumtion bidrog till lågt spotpris på day-ahead marknaden, vilket i sin tur gjorde att vattenkraftproducenter med möjlighet till reglering uppvisade en relativt låg produktion. Detta ledde till att tillgången på nedregleringsbud, det vill säga produktion som har möjlighet att reglera ner med kort varsel, var lägre än normalt. Nedregleringsbud behövde sedan aktiveras de aktuella timmarna, dels till följd av obalanser avseende produktion och konsumtion, men också till följd av nätbegränsningar.

Sammantaget var det dock inte onormalt stora nedregleringsvolymer som behövde avropas. Att prisnivån blev så pass låg beror således framförallt på att det var relativt tunt på utbudssidan.

Låga priser till följd av en ansträngd utbudssituation är något som på senare tid förekommit mer frekvent än tidigare. Mycket vindkraftsproduktion göra att vattenkraftproducenter, som är det dominerade kraftslaget på reglermarknaden mFRR, bjuder ut lägre volymer nedreglering då de om möjligt av naturliga skäl producerar mindre vid dessa tillfällen. Situationen med den tidvis ansträngda utbudssituationen skulle kunna hanteras om till exempel mer vindkraft, vilka vanligtvis producerar stora mängder vid de aktuella tillfällena, deltar på reglermarknaden.