Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät ökar upphandling av FCR-D ned till första kvartalet 2024

FCR-D ned används för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det första kvartalet 2024 kommer 365 MW FCR-D ned upphandlas för dygnets alla timmar, vilket är en ökning med 45 MW jämfört med fjärde kvartalet 2023.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downwards Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. FCR-D ned används för att hantera överfrekvenser i kraftsystemet och aktiveras vid driftstörning i frekvensintervallet 50,1 - 50,5 Hz.

Upphandlingsvolym för första kvartalet 2024

Under första kvartalet 2024 kommer en fast volym på 365 MW upphandlas för samtliga timmar, vilket är en ökning med 45 MW jämfört med fjärde kvartalet 2023.

Svenska kraftnäts mål är att upphandla det fulla volymkravet om 547 MW FCR-D ned (2024 års volymkrav) till årsskiftet 2024/2025. Upphandlingsvolymen uppdateras kvartalsvis och baseras på hur stor förkvalificerad kapacitet som tillkommit samt analys av tillgängliga bud. Den förkvalificerade kapaciteten har fortsatt att öka under det fjärde kvartalet 2023 vilket möjliggör en ökad upphandlingsvolym med start 1 januari 2024.

Upphandlingsvolym för andra kvartalet 2024 kommer att publiceras under mars 2024.

Svenska kraftnät vill uppmana samtliga leverantörer av FCR-D ned med förkvalificerad volym att delta på marknaden, då utbudet vissa timmar är mycket begränsat. Om inte utbudet av tillgängliga bud ökar kan inte heller upphandlad volym utökas.

Villkor för deltagande

För att leverera stödtjänsten FCR-D ned krävs godkänd förkvalificering. Information om förkvalificering.

Villkoren för att delta i upphandlingen finns beskrivna i Balansansvarsavtalets Bilaga 3: Villkor för FCR.

För nya aktörer finns information om process för att bli leverantör.

Mer information

Information om utbudet på de olika reservmarknaderna.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.