Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät pausar arbetet med Elmarknadshubben

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet.

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet.

– I dag beslutade styrelsen för Svenska kraftnät att arbetet med att utveckla en Elmarknadshubb pausas. Orsaken är att vi inte har en lagstiftning på plats. Förutsättningar för att fortsätta med arbetet saknas därför, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Lagstiftningen har försenats vid ett flertal tillfällen och projektet har löpande tvingats till omplanering och uppdatering av projektets tidplan. Igår meddelande regeringen i sin budgetproposition att man avser att lägga en proposition om en Elmarknadshubb nästa år. Därefter ska den hanteras av riksdagen innan den kan bli lag. Bedömningen Svenska kraftnät gör är att hela processen tar minst två år från idag till att vi har en färdig lag.

– Att fortsätta utveckla elmarknadhubben utifrån rådande omständigheter är varken ansvarsfullt eller effektivt. Vi skulle riskera att bygga funktioner och lösningar som kanske inte i slutändan matchar det som regeringen efterfrågar i den kommande lagstiftningen, säger Malin Stridh.

Enligt  uppdraget från 2015 skulle Svenska kraftnät utveckla och driva en Elmarknadshubb utifrån en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Nu skriver regeringen att den kommande propositionen om Elmarknadshubben inte ska baseras på en elhandlarcentrisk modell. Först när Elmarknadshubben är i drift ska man återkomma till om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare.

Hittills har Svenska kraftnät investerat 140 miljoner kronor i arbetet med att utveckla en Elmarknadshubb. Bedömningen är att merparten av det som är utvecklat kommer att kunna återanvändas när projektet drar igång igen.

Elmarknadshubb och elhandlarcentrisk modell

Elmarknadshubben kommer att vara ett centralt IT-system för informationsutbyte mellan aktörerna på den svenska elmarknaden och hantera information om t.ex. elanläggningar, kunder och mätvärden.

Den elhandlarcentriska modellen innebär att kunden endast behöver ha kontakt med sitt elhandelsföretag för att hantera sina elavtal – istället för som idag då kunden har kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. 

Läs mer på www.svk.se/hubb

Läs mer om regerings förslag i budgetpropositionen, sid 34