Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skogssäter-Ingelkärr ökar effektuttaget i Västra Götaland

Nu startar Svenska kraftnät upp projektet Skogssäter-Ingelkärr, där en ny 400 kV-ledning ska byggas för att öka kapaciteten i Västra Götaland och bidra till att möjliggöra de storskaliga elektrifieringsplanerna i regionen.

I Västra Götaland planeras ett antal större industrietableringar och elektrifieringsinitiativ som kräver ett kraftigt ökat effektuttag. Överföringskapaciteten genom transmissionsnätet norr om Göteborg räcker inte för att tillgodose det efterfrågade effektuttaget och att tillåta nya vindkraftsanslutningar norr om Skogssäter och till havs utanför västkusten.
För att kunna möta det ökade behovet av nätkapacitet och möjliggöra nya anslutningar av vindkraft behöver transmissionsnätet förstärkas. Svenska kraftnät startar därför upp projektet Skogssäter-Ingelkärr där transmissionsnätet förstärks med en ny 400 kV luftledning mellan Trollhättan kommun och Ale kommun, med anslutningspunkt i Stenungsund.

Pressad tidplan för att möta effektbehovet

Enligt tidplanen ska den nya ledningen vara i drift 2031. Det finns prognoser där effektuttaget i Västra Götaland väntas bli det dubbla inom tio år. Det är således av stor vikt för elektrifieringsplanerna och för planerade industrietableringar att ledningen finns tillgänglig så snart som möjligt. Svenska kraftnät kommer därför att pressa tidplanen i en ambition att ha ledningen i drift tidigare. Men det förutsätter kortare tillståndshandläggningar.

−  Vi behöver göra vad vi kan för att möta samhällets krav och undvika att bromsa utvecklingen i regionen. Det finns en ambition att ledningen ska kunna vara i drift tidigare än 2031, men det är beroende av fler myndigheter och aktörers ageranden. Vi hoppas att den positiva dialog och samverkan som redan finns ska kunna effektivisera processen, säger Susanna Backström, som är projektledare för Skogssäter-Ingelkärr.

Regional samverkan

När industrier och transportsektorer i Västra Götaland ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett kraftigt ökat elbehov och krav på höjd nätkapacitet. För att klara det måste tillståndsprocesserna för ny produktion och nätutbyggnad påskyndas. Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har Svenska kraftnät därför startat samverkansarenan ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland för att möjliggöra elektrifieringen i sydvästra Sverige.

− För att tillgången på el inte ska stå i vägen för elektrifieringen måste vi öka samarbetet när det gäller utbyggnaden av elnäten. Vi behöver hitta effektivare sätt att kunna genomföra utbyggnadsprojekt, så att vi kan säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i nätet för att möjliggöra de storskaliga planerna i regionen, säger Martin Norlund som är programledare för Svenska kraftnäts ledningsprojekt i sydvästra Sverige.

Skogssäter-Ingelkärr är en del av helhetslösningen

Förstärkningen Skogssäter-Ingelkärr, och vidare ner till Stenkullen kommer att bidra till att öka effektuttaget. Svenska kraftnät utreder också möjligheterna att vidta temporära åtgärder för att kunna tilldela ytterligare effekt innan den nya ledningen är i drift 2031. Det kommer även att krävas fler åtgärder i Svenska kraftnäts transmissionsnät samt i region- och lokalnäten för att få de nya anslutningarna på plats.

Läs mer om utbyggnadsprojektet Skogssäter-Ingelkärr på svk.se