Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stamnätstariffen för el och avgifter för balansansvariga fastställda för 2020

Svenska kraftnäts styrelse fastställde idag stamnätstariffen och balansansvarigas avgifter för 2020. Besluten innebär en höjning av effektavgiften, en övergång till rörligt förlustelpris för energiavgiften och en höjning av de balansansvariga företagens avgifter.

Effektavgiften, som ska täcka drift, förvaltning och utbyggnad av stamnätet, höjs för 2020 med i genomsnitt cirka 20 procent jämfört med 2019.Höjningen beror främst på Svenska kraftnäts ökade kostnader för stödtjänster och kostnader för sanering och uppgrävning av kreosotimpregnerat trä som en följd av en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Gällande energiavgiften, som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet, så övergår Svenska kraftnät till rörligt förlustelpris från och med 1 januari 2020.

- Förändringen innebär att förlustelpriset i energiavgiften, som idag fastställs årligen, istället kommer att variera med det faktiska elspotpriset per timme i respektive elområde, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad på Svenska kraftnät.

För de balansansvariga företagen kommer grundavgiften för förbrukning och produktion att höjas med cirka 35 procent. Främst beror ökningen på att kostnader för stödtjänster (särskilt frekvenshållningsreserven FCR) ökat även i år.Höjningen är i linje med det som kommunicerades till de balansansvariga redan hösten 2018 gällande utvecklingen av avgifterna. Avgifterna bidrar till att möjliggöra en effektiv, robust och säker framtida systemdrift.

- Under de närmaste åren bedöms avgifterna att öka. Detta för att möjliggöra arbetet med att anpassa och utveckla kraftsystemet till dagens nya förutsättningar med alltmer väderberoende elproduktion och en integrerad europeisk elmarknad, säger Malin Stridh.

Stamnätstariffen och de nya avgifterna för balansansvariga gäller från 1 januari 2020.

Stamnätstariffen på svk.se

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.