Ett nordiskt PMU-nätverk

PMU står för phasor measurement unit vilket är en mätenhet som levererar mätdata i realtid med hög kvalitet och i snabb takt. I det nordiska transmissionsnätet finns ett stort antal PMU:er. Projektet "Nordiskt PMU-nätverk" syftar till att dela PMU-mätdata mellan de nordiska länderna. Vi arbetar för att utveckla verktyg som utnyttjar potentialen i PMU-mätningar.

Målet med det nordiska PMU-nätverket är att öka vår förmåga att uppskatta och visualisera systemets operativa tillstånd i kontrollrummet. PMU-mätdata kan till exempel användas för att upptäcka när systemet närmar sig osäker drift. Dessutom kan det användas för att göra analyser på systemnivå samt verifiera modeller. I förlängningen skulle realtidsmätningen kunna användas för att styra systemet men här behövs mer forskning.

Granskad