Framtidens elmarknad i Nordeuropa

Svenska kraftnät är en av organisationerna som deltar i NEPP, North European Energy Perspectives Project. Det är ett forskningsprogram som studerar olika frågor kring den framtida nordiska elmarknaden och elsystemet, och en ökad integration mot den europeiska elmarknaden.

Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt med forskare från såväl elteknik och energisystem som företagsekonomi. Man försöker ta ett helhetsperspektiv på energimarknaden.

NEPP har i sin första etapp (2011 - 2016) haft fokus på elsystemet. I den andra etappen, som pågår nu, är fokus vidgat till att omfatta alla energislag och särskilt de tre ledningsburna energisystemen, det vill säga el, fjärrvärme och gas. Man vill studera energislagens roller i energisystemets utveckling och deras inbördes interaktion och synergier. Programperioden löper under 2016 till och med 2019.

Läs mer om programmet på Energiforsks webbplats. Öppnas i nytt fönster

Granskad