Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En person i röd väst pekar på en karta.

Sammanfattning från informationsmötena i Knäred och Simlångsdalen

Svenska kraftnät har fått beslut om ledningsrätt från Lantmäteriet och påbörjar inom kort röjningsarbete inför byggstart nästa år. Detta och mycket mer informerade vi om på informationsmötena i Knäred och Simlångsdalen den 13:e och 14:e november. Här kan du som inte var på plats ta del av tidsplanen för olika steg i byggprocessen.

Under måndag och tisdags kväll den 13:e och 14:e november hade vi informationsmöten i Knäred och Simlångsdalen. Tack till dig som kom!

Till dig som inte hade möjlighet att närvara vill vi ge information om vad vi tog upp på dessa möten. Vi vill bland annat meddela att vi fått beslut om ledningsrätt från Lantmäteriet vilket innebär att vi har fått tillträde till marken för att bygga ledningen.  

Tidsplan för byggprocessen

Våra entreprenörer Linjemontage och Elnos deltog under informationsmötena och presenterade olika steg i byggprocessen där de utför arbete på uppdrag av oss på Svenska kraftnät.

Syner i ledningsgatan – november 2023 till mars 2024

Svenska kraftnäts kontaktperson Stefan Sahlberg kontaktar dig som är mark- och vägägare för att boka tid med dig för att besöka din mark.

Under synen dokumenterar vi hur det ser ut på platsen. Dokumentationen utgör ett stöd till oss för att kunna etablera entreprenaden och reglera eventuella skador när entreprenaden är avslutad.

Du som mark- och vägägare har möjlighet att närvara när vi genomför synen samt komma med synpunkter på hur vi till exempel kan anlägga vägar.

Röjning – påbörjas i november 2023 från Breared station och söderut

Vi kommer att röja sly i viss del av ledningsgatan och runt de nya stolpplatserna. 

Detta gör vi för att skapa utrymme för att kunna

 • anlägga byggvägar
 • gräva ner längsgående jordlina 
 • påbörja schaktarbeten vid stolpplatserna. 

Schakt av jord och byggnation av fundament – påbörjas mars 2024

Vi schaktar bort jord och spränger berg för att kunna anlägga fundament. Fundamenten är betongfundament, antingen platsbyggda eller prefabricerade (gjutna på fabrik).

Normalt anlägger vi fundamenten på jord eller berg men även pålning för grundläggning kommer att vara aktuellt. 

Anläggning av byggvägar – påbörjas mars 2024

Vi anlägger byggvägar i anslutning till och inom ledningsgatan i samråd med markägare och utifrån krav från myndigheter.

Önskar du som markägare att vi lämnar kvar byggvägarna gör vi detta där så är möjligt. Om vi ska ta bort byggvägarna återställer vi marken till tidigare skick så långt det är möjligt.

Rasering av den gamla ledningen och resning av den nya – pågår år 2025-2026

Vi tar den gamla ledningen ur drift för att ta ner ledningens linor, isolatorskedjor och stolpar. Samtidigt reser vi de nya stolparna och drar sedan ut de nya linorna.   

Under följande tider är det planerat elavbrott på ledningen för att vi ska kunna göra detta:

 • Avbrott nr 1: Breared–Skogaby, augusti-oktober 2025
 • Avbrott nr 2: Skogaby–Söderåsen, augusti-oktober 2026

Elavbrotten påverkar inte eltillgången för dig som markägare. 

Sanering och återställning av marken – pågår år 2025-2027

När vi färdigställt den nya ledningen

 • gräver vi upp fundamenten som består av stål och kreosotimpregnerade träsyllar.
 • avlägsnar vi föroreningar som finns i schaktgropen enligt krav från myndigheter.
 • fyller vi igen schakten och återställer marken så att den motsvarar närliggande mark.
 • tar vi bort byggvägarna där vi inte ska lämna kvar dessa. 

Inför sommaren 2027 planeras allt vara klart.

Övrigt från mötena

Förutom beskrivning av de olika momenten vid byggnationen presenterade vi på Svenska kraftnät även

 • vår organisation
 • bakgrund och status för projektet
 • frågor om tillstånd 
 • övriga intressen som berör projektet. 

Vi presenterade även markåtkomstfrågor som handlade om 

 • ledningsrätt
 • ersättning 
 • skadereglering. 

Det fanns också möjlighet att ställa frågor och diskutera eventuella oklarheter. 

Har du ytterligare frågor? 

Välkommen att kontakta din kontaktperson eller någon annan i projektgruppen.