Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Breared-Söderåsen

Följ projektet via

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet längs västkusten.

Nytt om Breared-Söderåsen

Information angående provtagning kring befintliga stolpar


Under januari och februari 2023 kommer Svenska kraftnät att utföra provtagning kring befintliga stolpar för den planerade ledningsförnyelsen mellan Breared station i Halland och Söderåsens station i Skåne

Kompletterande inventeringar under våren och sommaren


Under våren och sommaren genomförs kompletterande inventeringar längs ledningssträckan. I april-maj görs en arkeologisk undersökning och en fågelinventering är planerad att utföras under maj-juni preliminärt. Även naturinventeringar ska göras under sommaren. Naturinventeringar startar preliminärt i juni och pågår till augusti.

Markundersökningar och kompletterande inventeringar startar under hösten


Med start i oktober kommer markundersökningar att göras vid planerade stolpplatser. Under hösten görs även kompletterande naturvärdesinventering och arkeologiska undersökningar.

Fakta om Breared-Söderåsen

Teknik: 400 kV växelström luftledning. I sammanlagt 30 km är ledningen delvis sambyggd med transmissionsnätsledningen Häradsbo – Söderåsen 
Längd: ca 88 km
Kommuner: Halmstad, Laholm, Ängelholm och Bjuv.
Länsstyrelser: Halland och Skåne

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Informationsmöten kommer och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Januari 2020
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart 2024
Drifttagning av ny ledning 2026
Rivning av befintlig ledning 2027

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.

 

 

Karta över transmissionsnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun

Kontaktpersoner

Ställ en fråga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Projektgrupp

Granskad