Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om sträckningsförslag

Efter en inledande myndighetsdialog under 2022 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Horndal i Avesta kommun och Munga i Västerås kommun. I samrådet har fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av ledningen.

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådsunderlaget redogörs det framtagna sträckningsförslaget och vilken påverkan det förväntas medföra. Samrådsunderlaget för Horndal–Munga finns nu publicerat under sidan Dokument och kartor.

Önskar du ett utskrivet exemplar vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.

Välkomna på öppet hus!

Svenska kraftnät välkomnar er på öppet hus i samband med samråd. På plats kommer representanter från Svenska kraftnät att finnas för att svara på frågor och ge information om projektet.

Datum för öppet hus:

  • 23 maj kl 16.00-19.00, Sala Folkets hus i Sala
  • 29 maj kl 16.00-19.00, Hofors Folkets hus i Hofors
  • 30 maj kl 16.00-19.00, Wij Trädgårdar i Ockelbo

Mer information om öppet hus finns här 

Lämna era yttranden senast 1 september

Ni är välkommen att lämna in yttranden märkta med dnr Svk 2021/2878 senast 1 september 2023 till registrator@svk.se alternativt till postadress: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Dina yttranden med information är viktig för oss när vi ska välja sträckning.

Om samrådsprocessen

För att bygga eller använda elledningar i Sverige krävs tillstånd (nätkoncession) från Energimarknadsinspektionen. Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. miljöbalken. I den specifika miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas i ansökan om nätkoncession. Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) ger tillfälle att lämna synpunkter och slutför sedan miljöbedömningen.

Samrådet som vi nu bjuder in till utgör en viktig del där myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastighetsägare, allmänheten samt övriga sakägare ges möjlighet att yttra sig om förslaget.

Samrådet omfattar den planerade ledningens lokalisering, omfattning och utformning och de miljöeffekter som ledningen kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Läs mer om samrådsprocessen på www.svk.se/samrad

Tidigare i processen har en myndighetsdialog genomförts för att insamla information om flera olika utredningskorridorer, därefter har vidare utredningar genomförts och val av korridor tagits. Nu startar samråd om ett föreslaget sträckningsalternativ inom en vald utredningskorridor och om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad händer efter samrådet?

Efter att Svenska kraftnät har tagit del av de yttranden som har kommit in under samrådet kommer dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om nätkoncession och publiceras även på vår hemsida. 

Efter det kommer vidare utredningar ske, miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att arbetas fram och ett beslut om koncessionslinje ska fattas. I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer vi närmare att studera det valda sträckningsalternativet och den planerade ledningens placering inom utredningskorridoren utifrån inkomna synpunkter och ytterligare underlag.

Välkommen att höra av dig!

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet. Du hittar kontaktuppgifter och den senaste informationen på projektets webbplats www.svk.se/horndal-munga