Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftledningars och kraftledningsstolpar i ett landskap

Regeringen har meddelat tillstånd för ledningen

Senast uppdaterad:

I veckan meddelade regeringen koncession, det vill säga tillstånd, för den nya luftledningen mellan station Snösätra i Stockholm och station Ekudden i Huddinge. Ledningen utgör en av flera förstärkningar som behöver byggas i Stockholmsområdet för att möta kapacitetsbristen och trygga regionens elförsörjning.

Bidrar till att öka nätkapaciteten när Stockholm växer

I takt med att Stockholm växer med bland annat nya bostäder, ny infrastruktur och fler elintensiva företag behöver kapaciteten i nätet öka. I slutet av april meddelade Regeringen koncession (tillstånd att bygga och driva elledningar) för den nya ledningen Snösätra-Ekudden sedan Energimarknadsinspektionens (Ei) tidigare beslut om koncession överklagades.

Detaljprojekteringen är klar och nu kan vi fokusera på de förberedelser som behövs inför byggstarten senare i höst, säger projektledaren Kine Larsson. Bland annat ska vi teckna kontrakt med en entreprenör och starta undersökningar i fält.

Vald sträckning efter samrådsprocess med berörda

Samrådsprocessen med fastighetsägare, myndigheter, kommuner och andra berörda verksamheter inleddes 2015 med syftet att få information om planerna. Därefter studerade projektet sträckningen i detalj samt inventerade natur- och kulturmiljön mer ingående, innan tillståndsansökan lämnades in till Ei.

En ny struktur elnät har börjat att byggas

Sedan 2005 har Svenska kraftnät planerat och senare börjat bygga en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät för att möta behovet av el. Inom ramen för programmen Stockholms Ström och Storstockholm Väst ska närmare 60 projekt genomföras där vissa sker i samarbete med regionnätsägarna Vattenfall och Stockholm. Det är nya luftledningar, markkablar och stamnätsstationer som ska byggas runt om i flera kommuner i Stockholm. En tunnel ska också byggas under Stockholms innerstad. I många fall uppgraderas stamnätsförbindelser från 220 kilovolt (kV) till 400 kV och i andra fall ersätts äldre 400 kV-ledningar med nya som har högre kapacitet. När allt står klart, tidigast 2030, kan kapaciteten in till Stockholm nästan fördubblats.