Hoppa till huvudinnehåll

Snösätra – Ekudden

Följ projektet via

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi bygger en ny elförbindelse mellan Snösätra och Huddinge i södra Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi bygger en ny elförbindelse mellan Snösätra och Huddinge i södra Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Ljudliga sprängskarvar i Huddinge kommun


Inom kraftledningsprojektet Snösätra-Ekudden kommer Svenska kraftnäts entreprenör under vecka 16 att sprängskarva faslinor vid stolpe 31. Den som befinner sig nära Lissmavägen och Kastellet i Huddinge kommun kommer att kunna höra ljudliga smällar med anledning av arbetet.

Korsningsskydd för en säker byggnation


Säkerhet är centralt när Svenska kraftnät bygger en ny kraftledning, både för att säkerställa personsäkerheten för den som rör sig i området kring en byggarbetsplats och för den som utför arbetet.

Nu fortsätter byggnationen av ledningen mellan Snösätra-Ekudden


I början av mars 2021 återupptas arbetet med att bygga färdigt den sista delen av den nya 400 kV-ledningen mellan Snösätra i Stockholm och Ekudden i Huddinge.

Fakta om Snösätra – Ekudden

Sträcka: station Snösätra (Högdalen) – station Ekudden (södra Huddinge)
Teknik: växelström, 400 kV

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd Start 2015
Byggstart Sommaren 2019
Driftsättning Våren 2022

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Granskad