Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kostnadstak på Svenska kraftnäts energiavgift för nätkunderna 2023

Svenska kraftnät inför under 2023 ett tak på nätkundernas energiavgift, utöver den reducering som redan är beslutad på 3,9 mdkr. Taket för hela kundkollektivet motsvarar att avgiften stannar vid cirka 1,95 mdkr 2023. Det kan jämföras med att kundkollektivet under perioden september 2021-augusti 2022 betalade 3,9 mdkr.

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt att ett kostnadstak ska införas på energiavgiften för 2023. Detta ska läggas utöver den reducering av energiavgiften som beslutades tidigare i höstas på 3,9 mdkr.

Läs mer om beslutet i tidigare publicerad nyhet Transmissionsnätstariff och avgift till balansansvariga parter 2023

Kostnadstaket bygger på en andel, 50 procent, av vad respektive anslutande part netto betalat i energiavgift under perioden september 2021-augusti 2022. Taket för hela kundkollektivet motsvarar cirka 1,95 mdkr.

Energiavgift är den del i transmissionsnätstariffen som ska täcka kostnader för överföringsförlusterna i transmissionsnätet. Energiavgiften består av två delar, en marginalförlustkoefficient och priset på upphandlad förlustkraft. Energiavgiften betalas av Svenska kraftnäts nätkunder, vilket är producenter och nätbolag.  

Genom att införa ett tak på energiavgiften tar Svenska kraftnät bort risken för regionnätbolagen men även för lokalnätsbolagen i de fall regionsnätsbolagen väljer att föra den rörliga kostnaden i Svenska kraftnäts energiavgift vidare.

Taket medför att nätbolagen på förhand kommer att veta vad de maximalt kommer att få betala för Svenska kraftnäts energiavgift under 2023. Taket möjliggör därmed att nätbolagen inte behöver föra vidare denna kostnadsrisk till slutkund där hushåll och företag i framför allt södra Sverige redan påverkas svårt av de höga elpriserna.

Information på svk.se om transmissionsnätstariffen

Information på svk.se om tariff, prislistor, avtal och abonnemang