Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transmissionsnätstariff och avgift till balansansvariga parter 2023

Idag har Svenska kraftnäts styrelse fastställt nivån för nästa års transmissionsnätstariff samt avgift till balansansvariga parter. De nya nivåerna införs från den 1 januari 2023.

Effektavgiften, som är den delen av transmissionsnätstariffen som ska täcka drift, underhåll och utbyggnad av transmissionsnätet sänks med 60 procent. Sänkningen möjliggörs genom att Svenska kraftnät använder kapacitetsavgifter för att sänka effektavgiften.

Transmissionsnätstariffen består också av en energiavgift, som ska täcka kostnader för överföringsförlusterna i transmissionsnätet. Svenska kraftnät reducerar den ordinarie energiavgiften motsvarande det inbetalade nettobeloppet för energiavgiften av respektive nätkund för perioden september 2021 – augusti 2022. Det motsvarar cirka 3,9 mdkr. Därutöver har marginalförlustkoefficienterna i energiavgiften räknats om.

Transmissionsnätstariffen betalas av Svenska kraftnäts nätkunder vilket är ägare till stora elproduktionsanläggningar och regionnätsbolag som är anslutna till transmissionsnätet. Transmissionsnätstariffen utgör i genomsnitt ungefär 8-10  procent av den totala elnätskostnaden i Sverige.

Svenska kraftnäts styrelse beslutade även om avgift för balansansvariga parter. Beslutet är i enlighet med tidigare kommunicerade preliminära avgifter till de balansansvariga parterna och blir därmed:

  • Grundavgift: 1,20 (0,85) euro per MWh.
  • Obalansavgift: 1,15 (1,15) euro per MWh.
  • Veckoavgift: 30 (30) euro per vecka.

Grundavgiften, som ska täcka de väsentligt ökade kostnaderna för Svenska kraftnäts stödtjänster, höjs med cirka 40 procent och övriga avgifter är oförändrade.

Mer om hur nätavgifterna begränsas under innevarande och nästkommande år

Information om transmissionsnätstariffen

Information om avgift för balansansvariga parter

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, telefon: 010-475 80 10 eller via e-post: press@svk.se.