Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Oro i omvärlden och värme påverkar kraftsystemet i sommar

Sommaren i Sverige har inneburit både höga temperaturer och höga elpriser. Värmen påverkar kraftsystemet tekniskt, men driften har inte haft några större störningar. Marknadsmässigt har omvärldsläget haft en stor påverkan på elpriserna.

Gynnsam planering av kärnkraftsrevisioner och underhållsavbrott innebar att förutsättningarna för en sommar med god driftsäkerhet fanns på plats i år. Svenska kraftnät såg inte att det fanns skäl att upphandla ytterligare stödtjänster, något som gjorts tidigare somrar.

– Ser vi på driften av kraftsystemet i sommar generellt har det varit en lugn sommar. Kärnkraftrevisionerna höll tidplanerna och vi har inte haft någon situation som inneburit störning i elförsörjningen till allmänheten. Vi har kunnat tilldela högre kapacitet i snitt 2 och 4 i år jämfört med 2021 bland annat tack vare summaallokering som infördes i våras och bra kärnkraftsrevisionsplanering. Men vi påverkas fortfarande av öst-västligt flöde och av att importen från Finland fortsatt varit kraftigt begränsad, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Läs mer om summaallokering: Omedelbar positiv effekt av summaallokering Öppnas i nytt fönster

Diagram över kapacitet där kurvorna för 2022 är högre än 2021.

Värme minskar överföringskapaciteten

Det varma sommarvädret har dock varit en ansträngning utöver det vanliga. Värme påverkar ledningarna negativ, när temperaturerna går över 30 grader sjunker överföringskapaciteten drastiskt. En ledning som normalt har en överföringsförmåga på 2 500 A kan vid 30 grader överföra 1 250 A. Detta sjunker till 470 A vid 40 grader, vilket motsvarar en minskning på 60 procent.

– En normal sommardag med 25 grader varmt påverkar så klart transmissionsnätet, men när temperaturen når över 30 grader behöver vi begränsa överföringarna kraftigt, kommenterar Pontus de Maré.

Oro i omvärlden påverkar elpriset

Genomsnittet för elpriserna har under sommaren varit högre i elområde SE3 och SE4 jämfört med tidigare somrar. Priserna i SE1 och SE2 har varit lägre än tidigare år. Obalans i hur mycket produktion som finns i norra respektive södra Sverige är en grundförutsättning som påverkar hur mycket de europeiska priserna slår igenom i södra Sverige.

– Omvärldsläget påverkar priserna i Sverige i och med att vårt kraftsystem sitter ihop med systemen i andra länder. Det nordiska kraftsystemet styr och övervakar vi tillsammans med de andra systemoperatörer och vi är integrerade med förbindelser till övriga Europa för att kunna importera och exportera el till varandra, säger Pontus de Maré och räknar upp ett par exempel på påverkan från omvärlden:

– Kriget i Ukraina har inneburit minskad import av rysk gas, vilket har stor påverkan även på elpriset. Finland och Baltikum har stoppat sin import av rysk el, Frankrike har utmaningar med kärnkraft och det sammantaget ökar efterfrågan på el från annat håll. I södra Norge är magasinsnivåerna mycket låga. Men även om man räknar bort import och export, så saknar vi planerbar produktion i södra Sverige, vilket påverkar priser, effekt och stabilitet, säger Pontus de Maré.

Läs mer om elpriser och elmarknad

Stor variation i elpriset

Variationen i elpriserna har också varit mycket högre än tidigare somrar.

– Det kan variera mycket inom ett dygn. När efterfrågan ökar och priset stiger startas produktion som är dyrare än basproduktionen för att möta effekttoppen. Ett exempel är Karlshamnsverket som startats vid flera tillfällen, inte för att Svenska kraftnät har beordrat det som vi kan göra på vintern när verket utgör vår effektreserv, utan för att elpriserna gör det lönsamt för dem som en kommersiell aktör, säger Pontus de Maré.

Diagram över prisspridning där staplarna för 2022 är högre.

Ansträngt läge i höst

Inför hösten ser Pontus de Maré att den ansträngda situationen på elmarknaden i Europa kommer fortsätta att påverka både effektläge och elpriser i Sverige.

– Tidigare i augusti kunde inte priskryss nås i Baltikum. Man nådde maxpriset för el per kWh; tillgänglig produktion kunde inte möta behovet av el. I ett sådant läge kan det bli aktuellt med avkortning, det vill säga att alla köpbud minskas proportionerligt så att det går ihop med befintliga säljbud. Nu fattades bara 2 MW efter att Litauens effektreserv körts igång och i drifttimmen uppkom aldrig obalans så att bortkoppling blev nödvändig. Men det är ett exempel på att vi har ett ansträngt läge, vilket kommer visa sig både när det gäller effektnivåer och elpriser, säger Pontus de Maré.

Analyser om vinterns effekttillräcklighet pågår hos Svenska kraftnät tillsammans med systemoperatörerna i Norden och EU.