Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät kompletterar med störningsreserv i SE3 och SE4

Svenska kraftnät ser ytterligare behov att upphandla kompletterande störningsreserv i södra Sverige under en begränsad period hösten 2022. Detta för att minimera behovet av att reducera tilldelad överföringskapacitet till dagen-före-marknaden.

Utifrån aktuell prognos ser Svenska kraftnät ett behov av att upphandla kapacitet för tre veckor under hösten 2022 (vecka 43, 44 och 45) för att minimera eventuellt underskott i störningsreserven. Behovet grundar sig i påverkan från planerade underhållsarbeten i anslutande elnät samt underhåll av anläggningar i störningsreserven.

Upphandlingen delas i två delar och effektresurs kan delta i antingen Lot1 eller Lot2, men inte båda. Tabell beskriver uppskattat behov för respektive vecka.

Tid Kapacitet – Lot1 Kapacitet – Lot2
Vecka 43
24 oktober klockan 00:00 – 30 oktober klockan 23:59
50 MW i SE3 eller SE4 N/A
Vecka 44
31 oktober klockan 00:00 – 6 november klockan 23:59
50 MW i SE3 eller SE4 N/A
Vecka 45
7 november klockan 00:00 – 13 november klockan 23:59
50 MW i SE3 eller SE4

80 MW i SE3 eller SE4
och 145 MW endast SE4

Tidigare under 2022 upphandlade Svenska kraftnät 303,5 MW i elområde SE3 och SE4 för avtalsperioden 1 juni 2022 till och med 31 maj 2023. Resurser som redan bidrar med kapacitet i störningsreserven är förbrukningsreduktion, gasturbin, vattenkraft och kraftvärme. Dessa leveranser påverkas inte av att den här upphandlingen utförs.

Annonsering av upphandling kommer ske under augusti 2022 i eAvrop.

Upphandlingen möjliggör mer tilldelad överföringskapacitet

Upphandlingen av kompletterande kapacitet till störningsreserven i SE3 och SE4 innebär ett minskat behov av att reducera tilldelad överföringskapacitet till dagen-före marknaden för att upprätthålla kraftsystemet i normaldrift.

Långsiktig plan krävs

Kompletterande störningsreserv är en övergångslösning i väntan på marknadslösningarna med kortare löptider. De systemansvariga för överföringssystem (TSO) i Norden arbetar för närvarande med att utveckla IT-stöd och marknadsdesign för en gemensam kapacitetsmarknad för mFRR där motsvarande kapacitet kommer upphandlas dagen före tillhandahållandet (D-1).

Denna marknadslösning kommer, i likhet med motsvarande aFRR CM D-1, först att nyttjas nationellt och planeras vara tillgänglig under juni 2023. Det tar dock tid att bygga en likvid D-1-marknad med förmågan att hantera det totala behovet av mFRR-balanskapacitet årets alla timmar och därför behövs den kompletterande upphandlingen av störningsreserven. I tillägg till detta utreds även ytterligare upphandling med längre löptider.

Mer information om de nordiska TSO:ernas gemensamma utvecklingsprojekt finns på webbsidan för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska) Öppnas i nytt fönster.