Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät ökar upphandling av FCR-D ned för andra kvartalet 2022

Den 1 januari 2022 började Svenska kraftnät upphandla den nya stödtjänsten FCR D ned. FCR-D ned används för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det andra kvartalet 2022 kommer 120 MW FCR-D ned upphandlas för dygnets alla timmar.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downwards Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. FCR-D ned används för att hantera överfrekvenser i kraftsystemet och aktiveras vid driftstörning i frekvensintervallet 50,1 - 50,5 Hz.

Upphandlingsplan för andra kvartalet 2022

Under kvartal 1 2022 upphandlas en fast volym på 75 MW för samtliga timmar. Volymen är satt utifrån en bedömning av vilket utbud som kommer att finnas tillgänglig under perioden. Under ett fåtal timmar under kvartal 1 har det inte varit möjligt att upphandla total volym enligt plan, men i takt med att förkvalificerad volym har ökat, så ser Svenska kraftnät det möjligt att öka upphandlingsvolymen för kvartal 2.

Under kvartal 2 2022 upphandlas en fast volym på 120 MW för samtliga timmar.

Upphandlingen sker vid samma auktionstillfällen som för FCR-N och FCR-D upp.

Upphandlingsplanen kommer att uppdateras kvartalsvis, och mer information avseende kvartal 3 kommer att publiceras under juni 2022.

Villkor för deltagande

För att leverera stödtjänsten FCR-D ned krävs godkänd förkvalificering. Information om förkvalificering finns på sidan Förkvalificering.

Villkoren för att delta i upphandlingen finns beskrivna i Balansansvarsavtalets bilaga 3: Villkor för FCR.

Mer information

Läs tidigare nyhet: Marknad för FCR-D ned är nu igång.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.