Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktörer välkomnas med inspel kring föreslagen modell av åtgärder till stöd för prissäkringsmarknaden

Svenska kraftnät jobbar för att öka likviditeten på prissäkringsmarknaden. Genom en referensgrupp, innehållande marknadsaktörer, har dialog förts om bland annat utformning av det koncept som tagits fram. Nu öppnar affärsverket upp för alla aktörer på marknaden att skicka in frågor, ge kommentarer och egna inspel kring den föreslagna modellen. Modellen ska ligga till grund för den piloten som planeras starta vid årsskiftet 2022/2023.

Konceptet för piloten är att i begränsad omfattning auktionera ut så kallade EPAD-kontrakt med syfte att förbättra prissäkringsmöjligheter i och mellan svenska elområden.

Pilotprojektet genomförs av Svenska kraftnät som en förberedelse inför ACERs kommande beslut avseende alternativen att Svenska kraftnät och Fingrid antingen (i) åläggs ansvar för att utfärda överföringsrättigheter mellan Sverige och Finland, eller (ii) för att andra produkter för gränsöverskridande prissäkring ska göras tillgängliga för elmarknadens aktörer. I det fall ACER väljer att besluta enligt alternativ (ii), dvs. FCA art. 30.5 (b), kommer pilotprojektet att vara till nytta som underlag i Svenska kraftnäts kommande arbete med att utveckla en metod enligt beslutet.

Mer information om pilotprojektet och ACERs process finns på Svenska kraftnäts webbsida om projektet:

Pilotprojekt om åtgärder för att stödja prissäkringsmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)

Lämna era förslag till piloten

Aktörer välkomnas att skicka kommentarer och frågor kopplade till Svenska kraftnäts arbete med förhandsmarknaden eller pilotprojektet till följande adress: forhandsmarknad@svk.se

ACERs arbete med den långsiktiga prissäkringsmarknaden

I början av juni publicerade ACER och CEER ett gemensamt så kallat ”consultation paper” för Europas förhandsmarknad för el. Rapporten analyserar den befintliga marknaden och presenterar ett antal alternativ till hur europeiska TSOer skulle kunna engageras för att förstärka marknadens funktion avseende tillgängliga möjligheter till prissäkring. Den är tänkt att utgöra en utgångspunkt för marknadens aktörer i ACERs konsultation om prissäkringsmarknaden.

ACER och CEER kommer att ta resultatet från konsultationen i beaktande i det fortsatta arbetet med utveckling av prissäkringsmarknaden. Konsultationen är öppen till den 29 juli och finns på följande länk: PC_2022_E_04 - Public consultation on the possible developments of the EU electricity forward market (europa.eu) Öppnas i nytt fönster

Öppen workshop och anmälan

Den 6 juli håller ACER och CEER en öppen workshop för att presentera innehållet i konsultationsrapporten och för att ta emot reaktioner från deltagarna.

Anmälan finns på ACERs webbsida: ACER-CEER Public Workshop on the possible developments of the EU electricity forward market | www.acer.europa.eu Öppnas i nytt fönster