Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuellt om pågående elområdesöversyn

Svenska kraftnät har lämnat in kompletterande underlag till ACER, beslut väntas under kvartal 2. ENTSO-E bjuder in elmarknadens aktörer till workshop den 21 april om den gemensamma elområdesöversynen.

Svenska kraftnät har nu levererat de dataresultat som tillsynsmyndighet på EU-nivå, ACER (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) efterfrågat för sitt beslut om vilka elområden som ska utvärderas i den gemensamma elområdesöversynen. ACERs beslut väntas under andra kvartalet i år.

Workshop för elmarknadens aktörer

Den 21 april håller ENTSO-E en workshop för elmarknadens aktörer om process och status för EUs gemensamma elområdesöversyn. Workshopen hålls på engelska och föranmälan krävs.

Mer information om workshopen och länk till anmälan finns på eventsidan på ENTSO-Es webbplats (på engelska) Öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk.

Svenska kraftnät tog tillsammans med övriga systemansvariga i Europa fram ett förslag på gemensam metod som lämnades till tillsynsmyndigheterna i oktober 2019 och kompletterades i februari 2020. I samband med detta lämnade vi även in förslag på alternativa områden att utreda vidare. De nordiska tillsynsmyndigheterna lyfte beslutet om alternativa elområden att utreda vidare till ACER. ACER har därefter beslutat att Svenska kraftnät och övriga nordiska TSO ska genomföra så kallade nodprissimuleringar, vars resultat ska användas som underlag inför ACERs beslut.

Arbetet med den nordiska elområdesöversynen är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras.

Mer information

Tidigare nyhet: Tidplanen för pågående elområdesöversyn förskjuts

Läs mer om arbetet med Nordisk elområdesöversyn under Utveckling av kraftsystemet