Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Slutrapport levererad till regeringen om Svenska kraftnäts implementering av EU-regelverk

Svenska kraftnät fick i 2021 års regleringsbrev i uppdrag att redogöra för implementeringen av ren energi-paketet och därtill hörande kommissionsförordningar. Nu har rapporten levererats.

I rapporten redovisas vilka förordningar och krav som träffar Svenska kraftnät, hur vi anpassat vår verksamhet efter kraven och vad som återstår i arbetet. Det är ett omfattande regelverk och Svenska kraftnät har kommit olika långt i implementeringen av olika artiklar. I rapporten redogör Svenska kraftnät för elmarknadsförordningen, riskberedskapsförordningen och de åtta kommissionsförordningarna som finns inom marknad, anslutning och drift.

Kommissionsförordningarna innebär stora förändringar

Kommissionsförordningarna medför förändringar av det nordiska överföringssystemet, som i flera avseenden skiljer sig från överföringssystemen i Europa generellt.

– Dessa förändringar tar tid att genomföra. Dessutom krävs omfattande samordning på såväl nationell, regional och europisk nivå, säger Maria Rydberg, senior rådgivare inom regulatoriska frågor på Svenska kraftnät.

Diagram som visar status på implementeringen av olika EU-förordningar

Exempel från pågående implementeringar

När det gäller kommissionsförordningarna inom anslutning har Svenska kraftnät kommit längst med implementeringen av RfG (anslutning av produktionsmoduler), där kraven är implementerade. Dock ser vi redan nu att kravbilden kan komma att behöva utvecklas framöver.

Gällande exempelvis CACM (kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning) så är merparten av implementeringen avslutad eller försenad. Förseningarna berör bland annat implementeringen av den gemensamma nätmodellen, den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden samt hantering av motköp och omdirigering. Merparten av kraven i EB (balanshållning) håller på att implementeras. Här är bland annat implementeringen av den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden försenad. Den kan inte implementeras förrän den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden för dagen före-marknaden har implementerats. Detta tydliggör även en del av komplexiteten i arbetet, där olika områden är beroende av varandra.

Rapport om implementeringen av EU-regelverk på Svenska kraftnät. (.pdf) Öppnas i nytt fönster