Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

55 miljarder i kontantstöd till elanvändare

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige – elområde 3 och 4 – får kontantstöd för att hantera onormalt höga elpriser. Däremot utbetalas inget stöd till elanvändare i norra Sverige – elområde 1 och 2.

Den 18 augusti gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för att använda intäkter från kapacitetsavgifter (se förklaring nedan) till att stödja elanvändare ekonomiskt.

– Med uppdraget följde vissa villkor. Bland annat ska stödet ske i överensstämmelse med gällande regelverk som är gemensamt inom EU samt att det i första hand riktas till konsumenter och företag i södra Sverige, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät har idag ansökt hos Energimarknadsinspektionen att modellen godkänns. Lotta Medelius-Bredhes bedömning är att den får grönt ljus. Men det innebär inte att pengar kan betalas ut omedelbart.
– Eftersom Svenska kraftnät inte själv har förutsättningar att administrera utbetalning av stödet har vi vänt oss till regeringen för hantering av utbetalningar. Mer information om vem som betalar ut stödet kommer när regeringen fattat sitt beslut, säger Lotta Medelius-Bredhe.
Hur och när stödet betalas ut är alltså inte bestämt. Det kan dock ske tidigast från den 1 december, vilket styrs av EU:s regelverk.
Storleken på stödet bestäms dels om elanvändaren har sin elförbrukning i elområde 3 eller 4, dels hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. För de med förbrukning i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. För de med förbrukning i elområde 4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

Exempel på stöd till olika elanvändare:

• En tennisklubb, i till exempel Halland, som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 35 550 kronor i stöd (45 000 x 0,79 = 35 550).
• En villaägare i Örebro med en förbrukning på 19 500 kWh under 12-månadersperioden får 9 750 kronor (19 500 x 0,50 = 9 750).
• Ett bageri i Kalmar med en förbrukning på 66 000 kWh under 12-månadersperioden får 52 140 kronor (66 000 x 0,79 = 52 140).

Hur har ni kommit fram till ersättningsnivån?

– Utgångspunkten är att 55 miljarder kronor ska betalas ut i stöd. Ersättningsmodellen bygger på att vi har tagit fram ett referenspris på 75 öre/kWh. De elområden som har haft ett högre medelpris på elbörsen under 12-månadersperioden får stöd. Det är elanvändare i elområdena 3 och 4.

Varför utgår ni inte från vad var och en av elanvändare har betalat per kWh under 12-månadersperioden?

- Den typen av information finns hos elhandelsbolagen, vi har inte tillgång till den data. Det skulle kräva en mycket omfattande administration vilket skulle göra att utbetalningar skulle dröja.

Varför får inte elanvändare i norra Sverige – elområde 1 och 2 – något stöd?

– Utgångspunkten i uppdraget har varit att rikta stödet till elanvändare i södra Sverige där priserna har varit som högst.

Får alla elanvändare i elområde 3 och 4 stödet?

– Ja, modellen gör ingen skillnad på elanvändare utan hanterar alla lika, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform. Modellen gör heller ingen åtskillnad på vilken bransch elanvändaren är verksam i eller om det är ett stort eller litet företag.

Nu ska 55 miljarder kronor från kapacitetsavgifterna betalas ut i stöd. Men den totala summan kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät förfogar över är 97 miljarder. Vad händer med mellanskillnaden?

– Det är endast interna kapacitetsavgifterna som kan användas till stödet, det vill säga cirka 65 miljarder kronor. Den större del av mellanskillnaden avser kapacitetsavgifter på utlandsförbindelser som inte får användas utifrån uppdraget, samt en mindre del åtgärder som vi återkommer med i den kompletterande ansökan till Ei.

För mer infomation om stödet (länk till ny sida).

Förklaring. Kapacitetsavgifter uppstår vid prisskillnader mellan elområden inom och mellan länder. Prisskillnader mellan två elområden uppkommer när överföringskapaciteten inte räcker till för att överföra den el som marknaden efterfrågar. Kapacitetsavgifterna motsvarar prisskillnaden multiplicerat med volymen el som överförs mellan två elområden.