Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Utvecklar gemensamma lösningar för att möta behov i ett kraftsystem i förändring

Svenska kraftnät och Statnett utvecklar IT-lösningar för ny nordisk balanseringsmodell. Med detta tar organisationerna gemensamt ansvar för att möjliggöra driftsäker och effektiv balansering av det nordiska synkronområdet.

Totalt kommer Svenska kraftnät och Statnett investera ca 1 miljard kronor i den här utvecklingen av nya lösningar.

Den pågående omställningen mot förnybar energi och en gemensam europeisk elmarknad innebär stora konsekvenser för kraftsystemet. För att utnyttja systemet effektivt och säkerställa driftsäkerheten behövs ett nytt sätt att balansera det nordiska synkronområdet.

– En ny nordisk balanseringsmodell ger förutsättning för mer korrekta prissignaler och därmed en mer effektiv marknad för systemtjänster, säger den norska versionen Gunnar G. Løvås, koncerndirektör för System og marked i Statnett. Ändringarna är också i linje med krav som ställs i nätkoder och riktlinjer från EU.

De nordiska systemoperatörerna avtalade 2018 om att samarbeta för att utveckla en nordisk balanseringsmodell (NBM) inom ramen för ett gemensamt utvecklingsprogram. Enligt avtalet har Svenska kraftnät och Statnett gemensamt rollen som Common Service Provider (CSP) med särskilt ansvar att leverera gemensamma tjänster och IT-lösningar för NBM till de nordiska systemoperatörerna.

– Rollen som CSP kan ses som en naturlig utveckling av vårt pågående samarbete, bland annat genom vårt gemensamt ägda utvecklingsbolag Fifty AS, säger Lowina Lundström, chef för Division System på Svenska kraftnät. Genom Fifty AS realiserar vi redan nu det investeringsbeslut Svenska kraftnät och Statnett tog 2017 om gemensam nordisk kapacitetsmarknad för automatiska frekvensåterställningsreserver (aFRR).

I NBM ingår IT-utveckling för de mest centrala åtgärderna, digitalisering och centralisering, övergång till 15 minuters avräkningsperiod och övergång till en balanseringsmodell baserad på så kallad moderniserad Area Control Error (mACE).

– Det innebär bland annat att ändra i våra essentiella funktioner som systemoperatörer, funktionaliteten i kontrollrummet, säger Lowina Lundström. Automatisering är en absolut förutsättning för att hantera det förändrade kraftsystemet. Förändringarna innebär att vi ska göra mer på kortare tid, samtidigt som säkerhetsmarginalerna i kraftsystemet minskar. Det klarar vi inte med den manuella hantering vi har idag, säger Lowina Lundström.

En förutsättning för att införa de nya metoderna som utvecklas inom ramen för NBM är att de accepteras av de nationella tillsynsmyndigheterna i respektive nordiskt land. I Norge är det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i Sverige Energimarknadsinspektionen.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10, e-post press@svk.se alternativt Statnetts presstjänst på telefon +47 23 90 40 00.

Mer information om NBM finns på programmets webbsida: www.nordicbalancingmodel.net.