Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning

Svenska kraftnät har bjudit in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om den planerade kraftledningen Lindbacka – Östansjö mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun.

Svenska kraftnät presenterade i maj 2011 en förstudie för den planerade ledningen. De då aktuella alternativen har utretts vidare. Vi presenterar nu ett förslag till sträckning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Enligt förslaget placeras den nya ledningen längs merparten av sträckan i ledningsgatan för en befintlig kraftledning som kommer att rivas. Den nya ledningen kräver större utrymme, varför ledningsgatan breddas med ca 10 meter. På en sträcka av några kilometer närmast station Östansjö placeras ledningen öster om den befintliga ledningsgatan.

Välkommen till öppet hus och informationsmöte

Det föreslagna ledningsstråket och MKB:n kommer att presenteras vid ett informationsmöte på följande plats:

8/3 2012, Kumla, Folkets Hus "Husaren"

Vi håller öppet hus kl. 17–18, där representanter från Svenska kraftnät finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Därefter har vi informationsmöte kl. 18 där miljökonsekvensbeskrivningen presenteras.

Läs miljökonsekvensbeskrivningen här

Miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig på Svenska kraftnäts webbplats. Den finns också på stadsbiblioteket i Örebro och på huvudbiblioteket i Hallsberg.

Miljökonsekvensbeskrivningen sänds även på remiss till länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter vid informationsmötet, eller skriftligen senast den 11 april 2012 till: Svenska kraftnät, Maria Karlsson, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Märk gärna skriftliga synpunkter med diarienummer 2011/1162.

De synpunkter som inkommer kommer att ingå i underlaget för eventuella justeringar av ledningens sträckning och för den slutliga MKB:n.

För mer information kontakta gärna Maria Karlsson, 08-475 8371, eller skicka e-post till: registrator@svk.se