Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utskick av markupplåtelseavtal med ersättningserbjudande

Under februari skickar Svenska kraftnät ut markupplåtelseavtal (MUA) till berörda fastighetsägare. I utskicket ingår markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll, stämplingslängder och erbjudande om ersättning. Vi planerar också att hålla ett informationsmöte i mars där vi berättar mer om innehållet i avtalet.

När Svenska kraftnät har fått tillstånd (koncession) från Energimarknadsinspektionen (Ei) tecknar vi markupplåtelseavtal (MUA) med berörda fastighetsägare. Genom att skriva på avtalet ger fastighetsägaren Svenska kraftnät tillåtelse att bygga ledningen på fastigheten enligt villkoren som anges i avtalet. Markupplåtelseavtalet anger bland annat vilket utrymme inom fastigheten som upplåts och innehåller erbjudande om ersättning. Det tydliggör också vad Svenska kraftnät som ledningsägare får göra inom fastigheten både när elförbindelsen byggs och senare vid tillsyn och underhåll. Avtalet fastställer även vad man som fastighetsägare inte får göra i närheten av elförbindelsen. Det kan till exempel handla om att man inte kan lägga ett upplag av virke under en ledning.

Markupplåtelseavtalen skickas ut i februari

Markupplåtelseavtalen skickas ut i slutet av februari. I utskicket ingår markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll, stämplingslängder och erbjudande om ersättning. Vi strävar alltid efter att komma överens med fastighetsägaren om ersättning. Gör vi inte det avgörs ärendet av Lantmäteriet. I början av mars håller vi ett informationsmöte i området där vi informerar om innehållet i avtalet och svarar på era frågor. Tid och plats meddelas senare. Vid tecknande av markupplåtelseavtal utbetalas en frivilligersättning som uppgår till 10 procent av ett prisbasbelopp samt 20 procent av intrångsersättningen (dock max 20 procent av prisbasbeloppet).

Läs mer om ersättningar och avtal här

Informationsmöten i mars

I början av mars planerar vi att hålla ett lokalt informationsmöte för att informera om markupplåtelseavtalet och de principer som styr ersättningarna samt om de arbeten som planeras när vi nu har fått koncession. Då har ni möjlighet att träffa oss som arbetar i projektet och få svar på era frågor. Vi återkommer när vi har helt klart med datum, tid och plats.