Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information till närboende till station Hurva

Den 25 augusti genomförde vi ett informationsmöte dit närboende var inbjudna. Drygt 35 personer kom för att ställa frågor och titta närmare på stationsbygget. Här sammanfattar vi de viktigaste frågorna från mötet.

Frågan om ersättning

Fastighetsägare i närområdet ska ersättas i det fall att stationen medför en värdeminskning som överstiger ca 5 procent av marknadsvärdet för den berörda fastigheten. Fastigheter som ligger inom 1 000 meter från stationsområdet värderas av en extern part före och efter stationsbygget. Värderingsarbetet slutförs när vi har genomfört mätningar av ljudnivåerna. Mätningarna gör vi för att säkerställa att driften av stationen uppfyller länsstyrelsens krav gällande ljud- och bullernivå för närboende. De kan göras först när båda likströmsförbindelserna är drifttagna, vilket enlig nuvarande tidplan beräknas till slutet av juni 2016.

Efter avslutat värderingsarbete ger vi besked om ersättning ska betalas ut. I nuläget är vår bedömning att ingen ersättning kommer att bli aktuell. Vi vill understryka att den bedömningen, som är baserad på lagtexter och tidigare rättsfall, är högst preliminär. Godtar inte fastighetsägaren Svenska kraftnäts värderingsbeslut kan den i första hand kontakta oss med kompletterande uppgifter om varför värderingen anses vara felaktig. Om ingen överenskommelse nås mellan parterna kan fastighetsägaren överklaga Svenska kraftnäts beslut till Mark- och miljödomstolen.

Plantering av träd och buskar

Med ambitionen att på sikt minska stationens visuella påverkan planterar vi träd och buskar i dungar omkring stationsområdet. Planteringen kommer att ske i de inhängande områden som omger stationen, se bilden på nästa sida. Träd och buskar planteras med ett avstånd på en meter, räknat från mittpunkten på respektive stam. Planteringsarbetet är planerat att starta i september och pågå fram till november.  

Följande träd- och buskarter planteras:

Lövträd:
Skogslönn, Klibbal, Vårtbjörk, Bok, Fågelbär, Skogsek, Vitpil, Rönn och Oxel.

Barrträd:
Lärk och Tall

Buskar:
Hassel, Rundhagtorn, En, Hägg, Slån och Nyponros.

Bild över stationsområdet med utmärka områden för plantering

Bild över stationsområdet där de grönmarkerade områdena visar var vi kommer att plantera träd och buskar.

Återställning av vägar

Under hösten 2015 kommer Trafikverket på vårt uppdrag att reparera och asfaltera de vägar som använts för transporter under stationsbygget.

Kontaktpersoner

Mikael Sjöstedt, projektledare station Hurva.
Tel: 010-475 84 36, e-post: mikael.sjostedt@svk.se

Lars Palmqvist, markåtkomst och skadereglering.
Tel: 010-475 80 66, e-post: lars.palmqvist@svk.se