Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftledningsstolpar i bakgrunden, i förgrunden markkabel på rullar

SydVästlänken, elpriset och effektsituationen

Under provdriften av länk 1 i SydVästlänken inträffade flera skarvfel, vilket innebär att alla 570 skarvar kommer att bytas ut. Drifttagningen av SydVästlänken flyttas därför fram till oktober 2020. Risken för effektbrist i södra Sverige ökar inte nämnvärt på grund av förseningen. Däremot fortsätter elpriset i elområde 4 att vara något högre jämfört med övriga Sverige.

Provdriften för länk 1 i SydVästlänken har genomförts under sommaren 2019. Under provdriften har flera skarvfel inträffat på kablarna. Svenska kraftnät har därför beslutat att byta ut samtliga skarvar på kablarna och har träffat en överenskommelse med kabelleverantören ABB att utföra dessa arbeten med start under hösten 2019. SydVästlänkens drifttagning försenas därför till hösten 2020 innan den ställs till elmarknadens förfogande.

Vad innebär förseningen för effektsituationen i södra Sverige, i det som kallas elområde 4 (SE4)?

Förseningen innebär att mindre effekt kan överföras till södra Sverige, från SE3 till SE4 under vintern än vad som förväntats och kommunicerats i Kraftbalansrapporten 2019. Men förseningen medför inte någon markant ökad risk för effektbrist i SE4. Vid effektbristsituationer under de kommande åren är det främst snitt 2 (SE2-SE3) som begränsar och SydVästlänken kommer förstärka snitt 4. Dessutom tillkommer importkapaciteten från utlandet till SE4. 

Beräkningar för sannolika scenarier visar att risken för effektbrist är ungefär lika liten som om Sydvästlänken hade tagits i drift. Den beräknade risken ligger under en timme per år och det är fortsatt lika stor risk för effektbrist i SE3 som i SE4. Förseningen påverkar inte heller den lokala nätkapacitetssituationen i Malmöområdet.

Hur påverkas elpriset av förseningen?

Förseningen innebär fortsatt något högre priser i SE4 och något lägre i övriga prisområden, vilket motsvarar dagens situation. Vädret påverkar i hög grad hur stora prisskillnaderna blir i och med att väder påverkar både elkonsumtion och elproduktion. I Svenska kraftnäts simuleringar har medelvärden används som representerar normalförhållanden.

Hur har analysen genomförts?

Analyserna har genomförts i Svenska kraftnäts referensscenarion för åren 2019-2023. Ramantagandena i dessa scenarion beskrivs i Svenska kraftnäts kortsiktiga marknadsanalys 2018. Scenariot har simulerats med och utan Sydvästlänken för ovan nämnda år.

Är det samma fel på kabelskarvarna som i NordBalt?

SydVästlänken utgår från en liknande konstruktion och installationsmetodik som i NordBalt. Vid de omfattande analyser av fallerade skarvar som gjorts har felorsaken kunnat fastställas och kabelleverantören har tagit fram en modifierad skarv som har genomgått ett omfattande testprogram under nio månader innan dessa skarvar användes vid utbytesprojektet i NordBalt.

Varför har man inte bytt ut skarvarna proaktivt för att förhindra försening?

NordBalt hade 12 skarvar (cirka 10%) som drabbades av elektriskt genomslag. När skarvutbytet skedde i Nordbalt undersökte ABB en stor mängd av de skarvar som byttes ut och konstaterade att de inte kunde se några tendenser till begynnande skarvfel. Baserat på detta, så menade leverantören ABB, att det inte kunde uteslutas att de skarvar som gått sönder i NordBalt var relaterade till slumpmässiga anledningar. Då det är förknippade med omfattande kostnader och tidsåtgång att genomföra ett skarvutbyte i SydVästlänken (570 skarvar), så har det därför fram till nu inte funnits grund för att byta ut skarvarna i SydVästlänken.

Vi har dessutom under flera år haft ett av kabelförbanden periodvis spänningssatt vid idrifttagningsprovningen och inte haft några skarvfel. När vi påbörjade trial operation den 2 maj, så tog det dock några dagar med kontinuerlig spänning och effektöverföring innan vi fick första felet. Sedan dessa har vi haft ytterligare fem fel. Baserat på denna fakta och ohållbara situation beslutade Svenska kraftnät att snarast byta ut skarvarna likt NordBalt så fort som leverantören kan mobilisera för ett fullständigt utbytesprogram och som är koordinerat med idrifttagningsprovningen av strömriktarstationerna i Hurva och Barkeryd.

 

Mer information om SydVästlänken:

www.svk.se/sydvästlänken