Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektra har lämnat Stockholms Universitet

Nu har tunnelborrmaskinen Elektra lämnat Stockholms Universitet bakom sig på väg in mot Stockholms City och slutdestinationen i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad.

Möjliga arbetstider har övergått till dygnet runt

Nu har möjliga arbetstider för tunnelborrning övergått till dygnet runt. Det sker utifrån gällande villkor för buller och stomljud i projektets miljödom då borrningen sker under ett område utan närliggande bostäder. 

Tack Akademiska Hus, Stockholms Universitet och alla studenter

Tack för alla bra, konstruktiva och trevliga diskussioner vi har haft med er. Ni har verkligen ställt upp och öppnat dörrar med möjligheter som gjort det enkelt att planera för tunnelpassagen.  

Ventilationsschakt Frescati

Strax söder om universitetsområdet kommer ett av de sex ventilationsschakt som behövs längs tunnelsträckningen att byggas, det vid Frescati, beläget söder om de blå husen i universitetsområdet. Etablering av byggarbetsplatsen sker preliminärt 2023, mer tydlig information om tidpunkt kommer inom kort. 

Arbete med ventilationsschakten 

Här kommer en kort summering om det arbete som pågår, såväl ovan mark som under markytan, vid tre av våra sex ventilationsschakt. 

Ventilationsschakt Mörby 

Arbete inför etablering av ventilationsschaktet, beläget söder om Mörby Centrum. Byggarbetsplatsen ligger vid återvinningscentralen vid Mörbygårdsvägen och omges av stängsel med vepor samt en skylt söder om arbetsområdet.

Spontning – en stödkonstruktion 

Fortsatt spontning, en stödkonstruktion för att inte påverka den kringliggande marken. Den grop som har grävts upp på platsen är ett teknikutrymme och även den plats från vilken ventilationsschaktet utgår från i markplan. 

Sprängning av förbindelsetunnel, start vecka 17

Nu är det dags för sprängning av en förbindelsetunnel mellan ventilationsschakt och huvudtunnel, djup ner under markytan. Förbindelsetunneln blir cirka 35 meter lång och arbetet beräknas ta cirka 2-2.5 månader. Bergmassor från sprängningarna tas ut via den redan borrade tunneln på byggarbetsplatsen i Anneberg, Enebybergsvägen, Danderyd, ett par kilometer längre norr ut. 

Sprängningsinformation vid telefon, SMS eller email

Vill du få information cirka 30 minuter före sprängning via telefon, SMS eller e-post går det bra att anmäla sig på www.ncvib.com/sprangningsinformation Öppnas i nytt fönster

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten under mark, till exempel vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00
 • Vid arbete ovan mark, till exempel med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Nyligen anlände tunga transporter med borrigg och annan utrustning som behövs för ventilationsschakt Stocksundet. Vi har en fotograf på plats för att filma och fotografera arbetet.

Förbindelsetunnel, ridåinjektering och pilothål för raiseborrning

 • Den drygt femtio meter långa förbindelsetunneln mellan huvudtunnel och ventilationsschakt är färdigsprängd. Bergmassorna har tagits ut via den redan borrade tunneln i Anneberg, Enebybergsvägen, Danderyd
 • Det har skett ridåinjektering, hål borras i syfte att förstärka och täta berget, ett arbete som även det är avslutat 
 • Nu monteras utrustning och borrning av ett pilothål från ytan ner till tunnelns djup inleds. Det arbetet tar cirka 1-2 veckor och inleds preliminärt 25 april. När pilothålet är borrat är nästa moment att starta raiseborrning av ventilationsschaktet. Det tar cirka 5-6 veckor och innebär att man monterar en borrkrona på en borrmaskin för borrning nerifrån och upp till markplan, ungefär som tunnelborrning men vertikalt uppåt. Ventilationsschaktet blir cirka fyra meter i diameter 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00. 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Det sker projektering av ventilationsschakt Frescati, söder om Stockholms Universitet, bland annat justeringar inuti ventilationsschaktet i syfte att underlätta för kommande installationer, service och underhåll av de 400 kilovolts elkablar som ska finnas här. Tidpunkt för etablering av byggarbetsplats är ännu inte fastställd, preliminärt 2023.  

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

På Campus KTH sker arbete inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för kommande ventilationsschakt, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet. Kort summering av pågående förberedelser:

 • Uppföljning av tidigare utförda inventeringar av störningskänslig utrustning och verksamhet, bland annat med IVL och i kontakt med leverantörer 
 • Besiktningar av byggnader, staket, fontän med mera
 • Omläggning av Ellevios 11 kilovolts elledningar och en gasledning, Stockholms Gasnät. Omläggningen av Ellevios elledningar sker med försiktig schaktning, så kallad ”dardning”, vilket innebär att man spräcker berget, omläggningen av gasledning sker genom ”relining” i rörgrav
 • Genomgång av eventuella behov av rotbeskäring av träd med trädspecialist/arborist sker inom ramen för projektets kontrollprogram
 • Pågående kommunikation med Akademiska Hus, KTH, Sophiahemmet och IVL Svenska Miljöinstitutet, bland annat intranät, film där tunnelns och ventilationsschaktets lokalisering framgår i förhållande till byggnader på Campus KTH, mobil utställning

Etablering av byggarbetsplatsen sker preliminärt 2023, arbetet med ventilationsschaktet inleds preliminärt 2024. 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Fortsatt schaktsänkning av det hundra meter djupa ventilationsschaktet. Schaktet är 6x7 meter, vid varje sprängsalva tar man sig ytterligare cirka 2-2,5 meter längre ner i berget. En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter sprängning samt även människor och tungt materiel. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt. 

Sprängningsinformation vid telefon, SMS eller email

Vill du få information cirka 30 minuter före sprängning via telefon, SMS eller e-post går det bra att anmäla sig på www.ncvib.com/sprangningsinformation Öppnas i nytt fönster.

Ventilationsschakt Skanstull

Projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med samtliga berörda. De 400 kilovolts elkablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Montering av grundvattenrör sker längs tunnelsträckningen för mätning och tester före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat, just nu bland annat på Östermalm
 • Besiktningar av byggnader, mätningar, tester och annan uppföljning sker till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med projektets kontrollprogram
 • Fältinventeringar sker kontinuerligt för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad

Kontakt 

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet, tipsa nya kollegor, grannar och andra intresserade genom att anmäla dig via projektets e-post.