Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu närmar sig tunnelborrningen Campus KTH

Tunnelborrmaskinen Elektra har nått drygt 7 000 meter borrad tunnel och närmar sig Campus KTH. Snart ändras borrtiderna utifrån de villkor som gäller för buller och stomljud i projektets miljödom, med hänsyn till närliggande bostäder i de norra delarna av Campus och människors nattsömn.

Utskick Campus KTH 

Ett utskick har gjorts till berörda företag, verksamheter och boende längs tunnelsträckningen och vid ventilationsschakt KTH, sträckan 7000-8500 meter borrad tunnel, från norra Campus KTH till Valhallavägen. Säg till om du vill få utskicket som PDF för att vidarebefordra det till andra. 

Tunnelborrning, ventilationsschakt Campus KTH

Nu sker tunnelborrning under Lill-Jansskogen, några hundra meter från de norra delarna av Campus KTH. Förutom tunnelborrning kommer ett ventilationsschakt att byggas mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet.

Anneberg-Skanstull – en ny elförbindelse i Stockholm

Anneberg-Skanstull är en 13,4 kilometer lång tunnel för 400 kilovolts högspänningskablar, 50-100 meter under markytan mellan Danderyd till Hammarby Sjöstad. Vid Campus KTH är tunneldjupet cirka 80 meter. Tunnelborrmaskinen kommer preliminärt att nå de norra delarna av KTH om cirka 2-3 månader. Det tar ungefär ett halvår att passera hela området, beroende på framdrift. 

Hur påverkas omgivningen uppe på markytan?  

Att borra en tunnel har mindre påverkan jämfört med vid sprängning men ger upphov till stomljud i byggnader grundlagda på berg. Stomljudsnivåerna på den här sträckan är låga med tanke på tunnels avstånd från byggnader men kan märkas i våningsplan längst ner i byggnader, närmast tunneln. En enskild byggnad kan påverkas av hörbara stomljud under en kortare tid, ungefär en månad. Vibrationer från tunnelborrningen är mycket låga, under människans känseltröskel, utan risk för skada på vibrationskänslig utrustning och byggnader.

Vid det ventilationsschakt som ska byggas i området kommer mark- och sprängningsarbeten samt transporter att ske som ger upphov till buller och vibrationer. Omfattande kontroller sker inför arbetet, bland annat besiktning av byggnader, uppsättning av mätare för att mäta buller, stomljud och vibrationer. 

Arbetstider vid Campus KTH 

  • Tunnelborrning sker dagtid och kvällstid 07-22 under helgfria vardagar och 09-18 helgdagar. Det sker enligt villkor i projektets miljödom med hänsyn till bostäder som finns i området och människors nattsömn 
  • Vid ventilationsschaktet och arbeten ovan mark är arbetstiderna helgfria vardagar 07-19 

Möjlighet tillfällig vistelse 

Vid särskilda skäl, till exempel nattarbete med behov att sova dagtid finns möjlighet till tillfällig vistelse. 

Milstolpe raiseborrning ventilationsschakt Stocksundet

Det pågår byggarbete vid tre av ventilationsschakten men också projektering och planering av de andra. Nyligen skedde genomslag av det raiseborrade ventilationsschaktet vid Stocksundet. Det är fyra av våra sex ventilationsschakt byggs med just den metoden. 

Ventilationsschakt Mörby 

Sprängning av förbindelsetunnel och pågående arbeten

Nu är den cirka 35 meter långa förbindelsetunneln mellan huvudtunnel och kommande ventilationsschakt färdigsprängd. Det pågår arbete och förberedelser inför etablering av ventilationsschaktet som kommer att etableras med samma metod som det vid Stocksundet, raiseborrning.  

Ventilationsschakt Frescati

Här pågår projektering och planering av det ventilationsschaktet vid Frescati i utkanten av Lill-Jansskogen. Byggarbetsplatsen kommer prel. att etableras 2023. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

På Campus KTH sker arbete inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschakt, mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet, prel. 2023. Arbetet med ventilationsschaktet kommer prel. att inledas 2024.

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen sker med schaktsänkning, sprängning, av det ett hundra meter djupa ventilationsschaktet. En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter varje sprängning och även för att lyfta människor och tungt materiel. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt. 

Ventilationsschakt Skanstull

Projekteringsarbete sker för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med samtliga berörda. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

  • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat, bland annat på Östermalm
  • Besiktningar och kontroller av byggnader och mycket annat sker inom ramen för projektets kontrollprogram och rapporteras till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
  • Fältinventeringar för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad