Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information till boende och verksamma i Danderyd och vid Stadsgårdsleden

Tunnelborrmaskinen befinner sig just nu under markytan i höjd med företagen och bostäderna på Enebybergsvägen, Danderyds kommun. Nyligen besöktes företagen vid Enebybergsvägen för att informera de som arbetar där.

Tunnelborrningen går framåt trots Covid-19

Projektteamet och vår entreprenör JV Hochtief Implenia arbetar sedan lång tid tillbaka med strikta regler om att vara vaksam på sjukdomssymptom, hålla avstånd och strikt handhygien. De som arbetar med tunnelborrningen är självklart på plats i Anneberg och även Svenska kraftnäts byggledning. Projektets mobila utställning är fortfarande pausad till följd av viruset. Vi diskuterar möjliga alternativ till kommunikation med de boende och verksamma i Danderyd och på Stadsgårdsleden.

Fortsatta fältbesök och beredskap för tillfällig vistelse

Tidigare informationsutskick följs upp med direkta kontakter med boende och verksamheter. Vårt fokus är just nu sträckan Anneberg, via Enebybergsvägen, till rondellen och påfarten till E18. Vi förbereder för nästa etapp fram till 2000 meter borrad tunnel. För att säkra att vår boendeutredning, alltså vilka bostäder som kan bli påverkade av stomljud vid borrning, blir mer exakt och stämmer med verkligheten gör vi fältbesök. Det görs för att se om det byggts nya bostäder i området, hur många våningsplan varje berggrundlagt hus har (stomljudet avtar med varje våningsplan), att ta hänsyn till tunnelns djup i förhållande till bostäderna och med hänsyn tagen till vår stomljudsprognos för tunnelborrningen inför det att tunnelborrmaskinen går förbi. Det ger oss en förfinad boendeutredning med hög kvalitet som säkrar beredskap inför det eventuella behov av tillfälligt boende som kan uppstå.

Paus på Stadsgårdsleden

Efter förberedelser har sprängningsarbetet av ventilationsschakt och tunnel på Stadsgårdsleden tillfälligt pausats. Det har skett av arbetsmiljöskäl för att skapa en trygg arbetsplats, med mer utrymme, för de som arbetar här. Sprängningar kommer att ske med start tidigast efter sommaren, prel. augusti-september 2020. Samråd kring de förändringar som behövs sker i området och ombesörjs av vår entreprenör JV Hochtief-Implenia. Besiktningar av byggnader i området har skett och mätutrustning för vibrationer och stomljud finns på plats sedan tidigare.

Naturhistoriska Riksmuseet

Vi kommer under hösten att träffa Naturhistoriska för att planera inför tunnelborrningen som når fram till museet om drygt 1 år.

Ventilationsschaktet vid Sophiahemmet/KTH/IVL

Ett av de 6 ventilationsschakt som ska komma på plats längs tunnelsträckningen kommer att vara beläget vid KTH/IVL och angränsar till Sophiahemmet. Arbetet inleds med etablering första kvartalet 2022 och kommer att ske genom sprängning och borrning. Det buller som uppstår när ventilationsschaktet byggs kommer att dämpas baserat på ljudkrav i projektets miljödom. Det kan ske på flera olika sätt, t ex genom avskärmning av arbetsplatsen och de maskiner som används. Tillgängliga alternativ gås igenom nu. För att följa upp ljudkraven i miljödomen kommer mätningar att ske, dels på fasad men också genom handhållen ljudmätning. Möten inför etableringen kommer att ske under hösten 2020.

Kontrollprogram vattenverksamhet och byggverksamhet

 • Stomljud mäts i bostäder på fastigheter i nära anslutning till tunnelborrmaskinens front. Vi kommunicerar mätvärden till tillsynsmyndigheterna för att säkra att de krav som ställs i projektets miljödom uppfylls
 • Mätare för luftstötvågs- och vibrationsövervakning finns installerade vid Stadsgårdsleden inför sprängningsarbetet
 • Besiktningar av bostäder och kommersiella fastigheter pågår i Danderyd och har utförts vid Stadsgårdsleden
 • Mätningar och analyser av grundvattennivåer sker för att säkra att vi uppfyller kraven i projektets miljödom om att inte orsaka skadlig grundvattensänkning. Vi gör också infiltrationstester för att säkra att det fungerar om behovet skulle uppstå
 • En reningsanläggning på byggarbetsplatsen i Anneberg ser till att det vatten som kommer ut från berget renas med provtagning innan vattnet släpps ut
 • Energibrunnar på Kyrkskolan, Danderyds kommun, avvecklas och ersätts med nya borrhål i samband med sommarlovet
 • Rapportering till tillsynsmyndigheterna, kommuner och Länsstyrelsen i Stockholm, sker månadsvis

Elektra på projektets Facebook @annebergskanstull

 • Robert borrar ny energibrunn i Danderyd 200527
 • Besök i företagsbyn på Enebybergsvägen 200528
 • Stationär stomljudsmätare på Enebybergsvägen 200601
 • Nu borras för nya energibrunnar på Kyrkskolan i Danderyd, 200617 och 200618
 • Elektra fortsätter borra under sommaren 200703