Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrning vid Allhuset, Stockholms Universitet

Nu har tunnelborrmaskinen nått fram till Allhuset vid Stockholms Universitet på 70 meters avstånd från de sex byggnader som kallas de ”blå husen” i södra universitetsområdet, designade av arkitekten David Helldén efter en nordisk arkitekttävling med invigning 1971.

Tunnelborrmaskinen har nu nått Allhuset vid Stockholms Universitet och en framdrift på cirka 70 meter i veckan.

Arbetstider Stockholms Universitet

Möjliga arbetstider för tunnelborrning förbi universitetet är kvälls- och nattetid, helgfri måndag till fredag 17-08 samt dygnet runt lördag, söndag, helgdag. Injekteringsborrning kan utföras dygnet runt.

Information om projektet 

Information finns på universitetets externa webbplats och intranät. Projektets mobila utställning står vid utgången från tunnelbanestationen Universitetet till slutet av april 2023.

Arbetet vid de sex ventilationsschakten 

Det pågår arbete ovan och under markytan vid tre av våra sex ventilationsschakt. 

Ventilationsschakt Mörby 

Här pågår förberedelser för det kommande ventilationsschaktet, strax söder om Mörby Centrum, bland annat sker spontning. Spontning innebär att man bygger en stödkonstruktion, en förstärkning inom ett område för att inte påverka den kringliggande marken, t ex vid schaktning och andra arbeten. 

Byggarbetsplatsen omges av stängsel med vepor och en skylt söder om området vid Mörbygårdsvägen. Under markytan ska en förbindelsetunnel sprängas mellan huvudtunneln och det kommande ventilationsschaktet, ett arbete som preliminärt inleds mot slutet av april 2023. Bergmassorna från sprängningarna kommer att tas ut på byggarbetsplatsen i Anneberg, Enebybergsvägen, Danderyd. 

Ventilationsschakt Stocksundet

Det pågår ridåinjektering inför det kommande ventilationsschaktet vid Stocksundet som nu är ungefär halvvägs. Ridåinjektering innebär att hål borras i syfte att förstärka och täta berget vilket låter som en "motor på tomgång". När det är färdigt borras ett ”pilothål" från ytan ner till tunnelns djup där en borrkrona monteras på en borrmaskin för borrning av ventilationsschaktet, från botten upp till markytan. Borrningen av ”pilothålet” tar några dagar att utföra vilket enligt plan preliminärt kommer att ske mot slutet av april 2023. 

Det sprängs också en förbindelsetunnel, cirka femtio meter ner under markytan, mellan huvudtunnel och ventilationsschakt, ett arbete som relativt snart kommer att slutföras. Sprängningarna beskrivs av de närboende som att någon ”tömmer en säck potatis”. Bergmassorna tas ut vid byggarbetsplatsen i Anneberg, Enebybergsvägen. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

  • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, kl. 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 09.00-18.00. 
  • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar kl. 07-19
  • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Projektering sker av ventilationsschakt Frescati, söder om Stockholms Universitet. Det är bland annat justeringar inuti ventilationsschaktet i syfte att underlätta för kommande installationer, service och underhåll. Tidpunkt för etablering av entreprenörens byggarbetsplats är ännu inte fastställd, prel. 2023.  

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

Vid Sophiahemmet sker förberedande arbeten, bland annat ledningsomläggningar av Ellevios 11 kV elkablar och en gasledning, Stockholm Gas. Det är viktiga förutsättningar för det kommande ventilationsschaktet, beläget mellan Sophiahemmet och IVL Svenska miljöinstitutet. 

Inventering av störningskänslig utrustning och verksamhet är sedan tidigare utförd och följs nu upp vid möten med Akademiska Hus, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH Kungliga Tekniska Högskolan och Sophiahemmet inför etableringen av en byggarbetsplats prel. 2023. Arbetet med ventilationsschaktet inleds prel. 2024. 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Vid Stadsgårdskajen fortsätter schaktsänkningen av det ett hundra meter djupa ventilationsschakt som pågår sedan ett par veckor tillbaka. Schaktet är 6x7 meter  i diameter och vid varje sprängsalva tar man sig cirka 2-2,5 meter längre ner i berget. En portalkran används för ta ut bergmassor efter sprängningar samt för att lyfta tungt materiel ner och upp ur schaktet. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området vara aktuellt. Sprängningar sker just nu med en sprängsalva i veckan.

Ventilationsschakt Skanstull i Mårtensdal

Projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter, kräver omfattande, noggrann samordning. De 400 kV kablar som ska installeras i tunneln kommer att i den södra änden anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

  • Montering av grundvattenrör för mätningar före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat, bland annat på Östermalm
  • Fältinventeringar för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad  
  • Besiktningar, mätningar, uppföljning enligt projektets kontrollprogram till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm 

Mer information och kontakt med projektet

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet, tipsa nya kollegor, grannar och andra intresserade och skicka anmälan via projektets e-post nedan. 

  • anneberg@svk.se
  • 010-475 81 50, bemanning dygnet runt 
  • Facebook @annebergskanstull