Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborrning och förberedelser för ventilationsschakt på Campus Kungliga Tekniska Högskolan

Tunnelborrmaskinen befinner sig djupt nere under markytan, i närheten av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet. Nu återstår några få meter tills tunnelborrmaskinen Elektra går vidare in under Östermalm. Efter årsskiftet startas etablering vid ytterligare ett av de totalt sex ventilationsschakten, det på Campus Tekniska Högskolan, utanför IVL Svenska Miljöinstitutet.

Pågående arbeten vid ventilationsschakten 

Det pågår byggaktiviteter vid flera av de sex ventilationsschakten. Arbeten är igång vid schakten i Mörby, vid Stocksundet, Frescati och Stadsgårdsleden. Vid Frescati pågår arbete under markytan och snart kommer entreprenören att etablera sig ovanmark vid det schaktläget. Det sker också förberedelser för etablering vid ventilationsschakt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). För ventilationsschakt Skanstull sker projektering och planering.   

Ventilationsschakt Mörby 

Arbetet med raiseborrning av ventilationsschaktet och det efterföljande förstärkningsarbetet med bultning och betongsprutning. Inom kort inleds betongarbeten för teknikutrymmet. Utrymmet kan liknas vid källaren i ett hus, när allt arbete är färdigt är det enda som kommer att synas i markplan en ventilationshuv. 

Ventilationsschakt Stocksundet

Även vid Stocksundet har arbetet med raiseborrning av ventilationsschaktet slutförts. Nu ska betongarbeten av teknikutrymmet ske och senare en ventilationshuv monteras ovanpå, det enda som kommer att vara synligt i markplan. 

Ventilationsschakt Frescati

Här har breddning av tunneln skett och arbetet med att spränga förbindelsetunnel mellan schaktläget och huvudtunneln inletts. Efter årsskiftet kommer entreprenören att etablera sig ovanmark för byggnation av ventilationsschaktet. 

Ventilationsschakt KTH

Här sker förberedelser inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschaktet, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet. 

En av förberedelserna är att utföra markundersökningar, ett arbete som nu har slutförts. Det återstår mindre justeringar av markplattor och sopning av platsen. 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Nu har sprängningarna av ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen kommit ner till cirka 96 meters djup. Efter årsskiftet inleds arbetet med förbindelsetunnel mellan schaktläget och den kommande huvudtunneln under Saltsjön samt strossning av schaktbotten för det kommande teknikutrymmet. Den gula portalkranen som syns från Stadsgårdsleden används flitigt för att transportera upp bergmassor och att lyfta människor och annat material upp och ner ur schaktet. 

Ventilationsschakt Skanstull

Här sker ett omfattande projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med berörda. De 400 kilovolts kablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket som har byggts av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

  • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat samt infiltrationstester längs tunnelsträckningen 
  • Montering av mätare och avläsning av buller, stomljud, vibrationer i de områden där arbete med tunnel och ventilationsschakt sker för att säkra att villkor i projektets miljödom uppfylls
  • Besiktningar och kontroller av byggnader sker inom ramen för projektets kontrollprogram med rapportering till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm